Radzionków: VI Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku już po raz szósty organizuje z okazji rocznicy swojego otwarcia Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków. Ma on na celu uczczenie pamięci tych, którzy 76 lat temu zostali deportowani do Związku Sowieckiego i w zdecydowanej większości, już nigdy nie wrócili do swoich rodzin.

Tegoroczna edycja Biegu różni się jednak od wcześniejszych. W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19, w tym roku każdy chętny uczestniczy w imprezie indywidualnie. Przez miesiąc od 04.02.2021 do 04.03.2021 wszyscy zainteresowani akcją będą mogli za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.deportacje45.pl wielokrotnie nadsyłać organizatorowi zrzuty ekranu lub zdjęcia dokumentujące pokonaną trasę wraz z określeniem wykonywanej przez siebie dyscypliny (biegi lub nordic walking) oraz danymi kontaktowymi. Organizator będzie sumował wyniki i na bieżąco informował, za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz profilu na portalu Facebook, jaki dystans udało się pokonać.

Wspólnymi siłami spróbujemy pokonać 1726 km, czyli odległość od Radzionkowa do Doniecka (leżącego w Donieckim Zagłębiu Węglowym- Donbasie). Miejsce „docelowe” Biegu nie zostało wybrane przypadkowo – w 1945 roku Sowieci wywieźli w te rejony ok. 80% Górnoślązaków.
Po zakończeniu imprezy każdy z uczestników na podany wcześniej adres mailowy otrzyma pamiątkowy dyplom, a dla najaktywniejszych uczestników przewidziane zostały nagrody.

Imprezie, jak co roku, przyświeca również cel charytatywny. Każdego z uczestników zachęcamy bowiem do uiszczenia dobrowolnej opłaty wpisowej w wysokości minimum 10 zł na rzecz rehabilitacji mieszkanki Radzionkowa- Martyny Kukli. Wpłaty należy kierować bezpośrednio na subkonto podopiecznej w Fundacji „Zdążyć z Pomocą”.
Odbiorca:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Alior Bank S.A., nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 10921 Kulka Martyna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Dołączyć do wydarzenia można w każdym momencie jego trwania. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora www.deportacje45.pl oraz pod adresem mailowym: kontakt@deportacje45.pl

Link do strony: https://deportacje45.pl/bieg_pamieci
Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/ND19TQGy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza