Radlin: Tysiąc maseczek – od radnych dla pracowników sklepów

Tysiąc maseczek wielorazowego użytku, z inicjatywy radnych miejskich Radlina oraz przy współpracy z dwiema radnymi powiatowymi z Radlina (Joanną Rduch-Kaszubą oraz Gabrielą Kiełkowską), trafi niebawem do małych sklepików i innych punktów handlowych, dla pracowników, którzy na co dzień mają kontakt z klientem.
Zbiórka materiału i produkcja maseczek nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie Stowarzyszenia “Radlińska Przystań”. W akcję włączyły się również Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Koło Gospodyń Wiejskich z Radlina oraz zakonnice z biertułtowskiej parafii (o czym informowało m.in. Radio Em: https://www.radioem.pl/doc/6237436.Maseczki-i-modlitwa )
Mamy nadzieję, że ta dodatkowa forma ochrony przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno personelu punktów handlowych, jak i jego klientów!

Dbajcie o siebie!
Zostańcie w domach!
Jeśli musicie robić zakupy – wybierajcie naszych lokalnych przedsiębiorców!
Pilnujcie zasad higieny – dla swojego bezpieczeństwa i osób wokół! – czytamy na miejskiej stronie internetowej Radlina. 

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza