Radlin: rozbłysło nowe oświetlnie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w centrum Radlina pojawiły się nowe lampy oświetlające przejścia dla pieszych. Ledowe lampy skierowane wprost na “zebrę” na jezdni w sposób znaczący poprawiają widoczność tych miejsc.

Nowe lampy pojawiły się na głównym skrzyżowaniu Korfantego-Rogozina-Hallera (aż 4 lapy, po jednej na każde przejście). Przy najbardziej newralgicznym miejscu, czyli obok apteki i targu (gdzie kilkakrotnie dochodziło do potrąceń i wypadków) pojawiły się aż dwie lampy. Oprócz tego doświetlono w ten sposób przejścia w okolicach biertułtowskiego kościoła, oraz obok “Okrąglaka” (blok przy ul. Korfantego 32)

To już kolejne wykorzystanie lamp ledowych na terenie miasta. W podobny sposób oświetlono m.in. przejścia dla pieszych na ul. Rymera, pl. Radlińskich Olimpijczyków, tężnię, Park im. Zarzeckiego, czy Park Leśny na Obszarach. W planach są kolejne doświetlenia przy ul. Korfantego, w tym obok kopalni. Tam jednak wcześniej dojdzie do korekty lokalizacji pasów.

Mamy nadzieję, że teraz bezpieczeństwo pieszych wzrośnie. Niezależnie od ilości lamp, pamiętajmy, by piesi zawsze zadbali o swoją widoczność (np. poprzez odblaski), zaś kierowcy – aby zawsze dostosowali jazdę do bezpiecznej prędkości. Nie tylko w Radlinie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Noc Muzeów w Muzeum Hutnictwa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza