Radlin: nowe przystanki autobusowe w centrum

Nowe przystanki autobusowe pojawią się niebawem w centrum Radlina.
Na prośbę i wniosek mieszkańców Radlina, na ul. Rogozina pojawią się dodatkowe przystanki autobusowe. Lokalizacja nowych przystanków wynika również z licznego zagęszczenia ludności w tym rejonie miasta i sporymi odległościami między przystankami istniejącymi (kolejny przystanek znajduje się dopiero w Rybniku przy os. Wrębowa). Autobusy rozpoczną zatrzymywanie się w nowych lokalizacjach już od 19 października 2020 (poniedziałek).

W najbliższym czasie pojawią się również kolejne dwa dodatkowe przystanki w centrum – na wysokości “Willi Dyrektora” (czyli kawiarni “Górnicza Strzecha”, zwanej popularnie “NOT-em”). Tam jednak czekają na nas większe zmiany, łącznie z korektą lokalizacji pasów przy sklepie “Lewiatan” (tak aby wyjeżdżający z ul. Makuszyńskiego

Dej pozōr tyż:  Marsz na Zgoda 2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza