Radlin: Kolejny familok na zabytkowej Kolonii Emma zrewitalizowany

Kolejny familok na zabytkowej Kolonii Emma w Radlinie zrewitalizowany.
Mowa o budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej. Budynek został w całości odnowiony a jego elewacja została odświeżona i wróciła do swojego pierwotnego koloru z przełomu XIX i XX wieku.

To już kolejna w ostatnich dwóch latach inwestycja miejska przywracająca blask osiedlu familoków. Wcześniej zrewitalizowano sąsiedni budynek przy ul. Pocztowej 4, gdzie mieści się obecnie Świetlica “Koliba”, która zajmuje się organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Po budynku Świetlicy Środowiskowej “Koliba” odnowiono i zmodernizowano budynki familoków przy ul. Mielęckiego oraz budynek przy ul. Korfantego, gdzie powstało Centrum Usług Społecznych. Wszystkie familoki będące we własności miasta zostały odnowione w zgodzie z obowiązującym na osiedlu stylem architektonicznym. Jedyną zmianą była budowa wind dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej.
W rezultacie w jednym miejscu osiedla stworzona została cała enklawa zrewitalizowanych budynków, gdzie oprócz “czyszczenia cegieł” miały miejsce kompleksowe modernizacje, wymiana okien czy dachów.
W planach Zakładu Gospodarki Komunalnej jest teraz odtworzenie ogródków przy familokach, tak aby swym stylem nawiązywały do koncepcji “osiedla-ogrodu”, który towarzyszył w XIX wieku twórcom osiedla.

W minionych latach odnowiono również w ten sposób kompleks familoków gdzie mieści się m.in. Przedszkole Publiczne nr 2, oraz zagospodarowano teren dawnej bocznicy kolejowej na Emmie, tworząc w tym miejscu centrum aktywności z boiskami, placami zabaw i skate parkiem. Dokonano również nowych nasadzeń – głównie roślinności miododajnej.

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza