Pszczyna: Ô Goduli i Redenie ôpowiy Jurek Ciurlok

We wtorek, 8 października 2019, ô pōł szōstyj we Miejsko-Powiatowej Bibliotece w Pszczynie ô Friedrichu von Redenie i Karolu Goduli ôsprawiać bydzie Jurek Ciurlok. Tytuł prelekcyji: “Zasłużeni dla rozwoju przemysłu Górnego Śląska – Friedrich von Reden, Karol Godula”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Prelekcyjŏ je skuli 240 rocznicy poczōntku industralizacyje na Gōrnym Ślōnsku. Bydzie m.in. ô wynaleziōnej wele Pszczyny bez Redena metodzie produkcyji cynku.

Jurek Ciurlok, to zŏcny na Gōrnym Ślōnsku artysta, felietōnista i pisŏrz, autor m.in. “Moje okno na Śląsk”, “Ich książęce wysokości. Część górnośląska” i “Ich książęce wysokości. Część dolnośląska”.

Stymp wolny!

Kaj? Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Pszycznie, ul. Piastowska 1, Pszczyna

Kiedy? Wtorek, 8 października, godz. 17.30

Na fotografiji: Ksiynga rachunkōw ôd Karola Goduli.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza