Prymiera Dracha. Trzi słowa tyjatralnego laika… [+foto z praprymiery]

Jak powiym, że niy żałuja, że skuli rybnickij praprymiery Dracha minyły mie sobotni szpile Ekstraklasy, to niy bydzie to nojwyższej klasy kōmplymynt do artystōw, pra? Trudno, ale zowizo dzisiej fusbalowi dowōm pokōj. Toć, ni ma żech krytykiym tyjatralnym, ale szczynśliwy cufal wciepnōł mie w piyrszy szub widzōw, kery widzioł scyniczno adaptacjo eli niy nojlepszej ksiōnżki Szczepōna Twardocha. Cufal dowo mi lekki fory, wzglyndym tych co jeszcze niy widzieli, beztōż dzisio trzi słowa tyjatralnego laika…

  1. Wyôbraźnio. Ta trza było mieć coby czasowo rozjechano i wyfyrlano, a na piyrsze wejrzyni nawet chaotyczno powiyść Twardocha wkludzić na deski tyjatru. Reżyser Robert Talarczyk pochytoł to ale perfekt. Szauszpilery robiōm swojo robota i voilà Valeska Magnor w jednej sekundzie je 92 lata staro, telepiōm nij sie rynce i umiyro a za chwila wyzgerno i wyskokano mo lot 22.
  2. Akuratność. Ksiōnżka je do bōlu akuratno historycznie, topograficznie czy jynzykowo. Tej akuratności ni mōgło tyż braknōnć na scynie, na kerej bohatyry godajōm po ślōnsku, polsku i nimiecku i to do porzōndku. Reżyser prziwachowoł coby ślōnskij godki żodyn niy kalyczōł, co przikładowo w polskim kinie je normōm. Niy-Ślōnzoki grali głōwne role a forgot biyda było to usłyszeć.
  3. Pozōr. Bo pozōr to publika musi dować sztyjc i skupiać sie fest. Spektakl niy dowo umysłowi widza ani chwili na ôdpoczynku. Fto ksiōnżki niy czytoł i ni mo gowy majstra sudoku mo biyda pochytać sie fto jes kim i co sie pocho.
Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Wyzwani do twōrcōw, scyny a publiki…

Fot. Wacław Troszka
Fot. Wacław Troszka
Fot. Wacław Troszka
Fot. Wacław Troszka
Fot. Wacław Troszka
Fot. Wacław Troszka
Fot. Wacław Troszka

—————————

* ô ślōnskij godce w filmie godołech kiedyś sam: https://plus.dziennikzachodni.pl/slonski-fusbal-o-janie-banasiu-konsek-za-hollywoodym-wideo/ar/12171278

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal:
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Foto na wuyrchu: Materiały prasowe UM Rybnik, Fotografie: Wacław Troszka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza