Prawie 196 milionów złotych na dziedzictwo kulturowe woj. śląskiego

Prawie 196 milionów zł wsparcia ze Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w województwie śląskim. Prawie jedna trzecia tej kwoty trafi do obiektów związanych ze Szlakiem Zabytków Techniki. Decyzję podjął Zarząd Województwa.

Wsparte zostanie 10 obiektów związanych ze Szlakiem Zabytków Techniki. W najbliższym czasie zostaną w nie zainwestowane 82 miliony złotych, z czego 56,5 milionów to dotacje, a kolejne 26,5 milionów to środki własne, wygospodarowane przez zarządzających obiektami. Wsparciem zostały objęte obiekty z mniejszych miejscowości oraz te, których przyszłość na szlaku była zagrożona.

Wśród beneficjentów są Głęboka Sztolnia Fryderyk w Tarnowskich Górach, stanowiąca część kompleksu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej otrzymało ponad 2 mln zł m.in. na prace związane z zabezpieczeniem górotworu i remontem kanałów odprowadzających wodę. Inwestycję przeprowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Z kolei Tyskiej Fundacji Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski przyznano niemal 15 mln zł, które zostaną wykorzystane na stworzenie Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej – Stara Warzelnia. Pomoc finansowa udzielona została także obiektom, których dalsza obecność na Szlaku Zabytków Techniki była zagrożona. Na wdrożenie programów naprawczych EC Szombierki w Bytomiu przyznano prawie 14 mln zł. Fundacja EC Generator przeznaczy dofinansowanie na utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej. Z kolei miasto Ruda Śląska przeznaczy wsparcie w kwocie niemal 1,5 miliona zł. na modernizację i renowację jednego z zabytkowych budynków na terenie kolonii robotniczej Ficinus.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Dzięki dofinansowaniu Kuźnia Raciborska zainwestuje w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach (1 mln dotacji), Cieszyn zmodernizuje Muzeum Drukarstwa (ponad 1 mln zł), a Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki przystosuje do celów kulturalnych budynek wentylatora Szybu Maciej w dawnej kopalni Concordia w Zabrzu (prawie 800 tys. zł dotacji). Ponad 4 mln zł dotacji sprawią, że wkrótce możemy się także spodziewać przeprowadzenia modernizacji budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Prawie ośmioletnia obecność regionalistów w śląskim sejmiku to również zmiana myślenia o industrialnym dziedzictwie, które jest przecież architektoniczną solą naszego regionu. Szczególną satysfakcję daje mi fakt, że teraz widzimy wymierne korzyści jakie daje nam promocja zabytków przemysłu i ich sukcesywna rewitalizacją. Pierwszy obiekt na liście światowego dziedzictwa UNESCO z naszego regionu to przecież obiekt przemysłowy, kopalnia. Ta zmiana myślenia widoczna jest również w podziale środków unijnych. – powiedział Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa z ramienia RAŚ.

Wsparto także obiekty z części nieśląskiej województwa.

Źródło: www.slaskie.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza