PR Silesia Day w Katowicach

Ponad setka uczestników, wielu prelegentów a wśród tematów zagadnienia z zakresu public relations, dziennikarstwa i marketingu. W Katowicach na auli rektorskiej Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się konferencja PR Silesia Day. Wydarzenie połączone było z 20-leciem Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Mosty” oraz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Spotkanie rozpoczęli dr Bernard Grzonka z Uniwersytetu Śląskiego, dr Krystian Dudek, prezes śląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Justyna Kalinowska ze stowarzyszenia „Mosty”.

Redaktor Marek Czyż (Superstacja, obecnie również portal Silesia24.pl) opowiadał o zgubnym wpływie influencerów i materiałów sponsorowanych na przekaz medialny. Zaznaczył również jak wielka zmiana dokonała się w polskich mediach na przestrzeni trzech ostatnich dekad – Kiedy zaczynałem istniał mocny prymat wiadomości ważnej, nad ciekawą. Obecnie jest niestety odwrotnie.

Krystian Dudek ze śląskiego PSPRu przybliżył temat zarządzania komunikacją w kryzysie i wskazywał jak niewiele potrzeba aby doprowadzić do kryzysu marki. Posłużył się tym samym kilkoma wyraźnymi przykładami ze świata polskiej polityki czy wpadek dziennikarskich.
Zasady działania crowdfoundingu przybliżyły w swym wystąpieniu Ewa Stępniewicz i Barbara Kaźmierczak z agencji Vis Media. Za doskonały przykład posłużyła kampania związana ze zbieraniem funduszy na wydanie książki dla dzieci „Kto Mieszka Za Meblami”.
Reprezentujący Urząd Miasta w Radlinie, Marek Gajda, opowiadał z kolei o tym jak realizuje się zadania z zakresu promocji i komunikacji społecznej „na prowincji i przy małym budżecie”. Wykład ilustrował przykładami wprost z polityki samorządowej Radlina , m.in. organizacji sylwestra „bez fajerwerków” (dla dobra zwierząt) czy miejskiej polityki ochrony pszczół.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Ciekawa i obalająca wiele mitów była prelekcja Beaty Kopczyńskiej, rzeczniczki śląskiego ZUS-u. Wbrew pokutującym stereotypom Zakład  Ubezpieczeń Społecznych wdrożył mnóstwo systemów usprawniających obsługę klienta i wzmacniania swojej marki jako bezpiecznej i odpowiedzialnej. Pod koniec swojego wystąpienia, Beata Kopczyńska, jako współzałożycielka stowarzyszenia „Mosty” złożyła podziękowania i kwiaty na ręce opiekuna organizacji dr. Bernarda Grzonki.

Konferencję zamknął wykład Agaty Kalafarskiej-Winkler, byłej rzeczniczki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obecnie prowadzącej agencję public relations 5PR. Kalafarska-Winkler przedstawiła zasady współpracy instytucji z mediami z punktu widzenia oczekiwań dziennikarzy. Podczas prelekcji mogliśmy wysłuchać o tym dlaczego news rozpoczynający się od słów „Dwa tygodnie temu…” nie jest żadnym newsem oraz o tym, że głosem eksperckim zostaje się również przez to, że rozumie się 24-godzinną pracę mediów.

Organizatorzy już dziś zapowiadają, że to na pewno nie ostatnia edycja tego typu konferencji. W planach są już kolejne spotkania na Śląsku, dotyczące szeroko rozumianej komunikacji społecznej.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza