Powstaje Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach koło Rybnika

Powołanie Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach stało się możliwe, między innymi dzięki przychylności i zrozumieniu samorządu Rybnika dla tej oddolnej idei. Strategiczne znaczenie Rybnika dla całego projektu wynika rzecz jasna z faktu iż Rudy bezpośrednio z nim graniczą. Jednak decydujące znaczenie ma tutaj fakt, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 SPZOZ w Rybniku posiada jeden z największych na Śląsku Oddziałów Onkologicznych. Nic dziwnego zatem, że równolegle toczyły się rozmowy z Prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą i z ordynatorem Oddziału Onkologicznego, doktorem Grzegorzem Słomianem.

Długie konsultacje i rozmowy spowodowały, że udało się opracować podstawy projektu, którego wartości nie sposób przecenić. Mam nadzieję, że proponowany profil przychodni i możliwość konsultacji w kierunku chorób onkologicznych znacznie poprawi diagnostykę i możliwość wczesnego wykrywania nowotworów wśród mieszkańców najbliższej okolicy, zwłaszcza Rybnika, Kuźni Raciborskiej i gmin sąsiednich. Podobnie będzie również w przypadku późniejszej rehabilitacji. Bliskość tak dużego podmiotu, jakim jest szpital ma decydujące znaczenie – mówi doktor Grzegorz Słomian.

17 sierpnia 2018 roku o godzinie 18.00 w ośrodku „Buk” w Rudach będzie miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Fundacji na Rzecz Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach k. Rybnika. W proces organizacji i powstawania Centrum Rehabilitacji włączyło się również Miasto Rybnik.

O tym, że wsparcie dla osób chorych onkologicznie jest niezwykle istotne – nie trzeba nikogo przekonywać – komentuje Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika – Dane statystyczne pokazują, że dziś właściwie każdy styka się z problemem tego rodzaju chorób w swojej bliższej, czy dalszej rodzinie. Dlatego nie wahałem się przystąpić do rady programowej nowopowstałego centrum – podkreśla prezydent Rybnika

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

W radzie programowej fundacji udało się organizatorom zgromadzić znamienite nazwiska z różnych środowisk:

 • Piotr Kuczera – prezydent Miasta Rybnika
 • dr Alina Choteborska – psycholog, psychoonkolog, supervisor metody simontonowskiej
 • Marek Gzik – dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śl, radny Sejmiku Śl.
 • dr Grzegorz Słomian– ordynator Oddziału Onkologii Woj. Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
 • dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
 • Aleksandra Klich – zastępczyni redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”
 • dr Krzysztof Gieremek– docent AWF Katowice, Zakład Fizykoterapii i Masażu Leczniczego.
 • dr Wiesław Rycerski – Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Na piątek wieczór o godz. 17 konferencja prasowa w Amfiteatrze BUK, potem oficjalna inauguracja działalności Fundacji, a około 19 koncert JOSZKA BRODY.

Materiały prasowe: Dariusz Jezierski – fundator

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza