Poleku slow life po naszymu w Pszczynie

Stŏwarziszynie LGD „Ziymia Pszczyńskŏ” ôrganizuje II Edycyjõ Festiwalu POLEKU slow life po naszymu. Latosiŏ edycyjŏ ôdbydzie sie 1 lipnia na terynie Skansynu Zegroda Wsi Pszczyńskij w Pszczynie ôd połednia do pōł dziewiōntyj na wieczōr.

Przigotowane atrakcyje to animacyje i warsztaty ceramiki, mydlarstwa, zielarstwa i inkszych, i kōncerty runforrest, Sambor, Me Myself and I i Sonbird. Jŏdło ekstra przirychtujōm lokalne restauracyje i kafyje.

W czasie festiwalu bydzie szło tyż rozwiōnzać quiz. Piyrsze 40 ôsōb, co ôddŏ nojwiyncyj dobrych ôdpowiedzi, dostanie nadgrody.

Wiyncyj idzie sie dowiedzieć na strōnie ôd Stowarziszyniŏ LGD „Ziymia Pszczyńskŏ”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło i grafiki: materyje ôd ôrganizatora.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 9.01.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza