Poleku slow life po naszymu w Pszczynie

Stŏwarziszynie LGD „Ziymia Pszczyńskŏ” ôrganizuje II Edycyjõ Festiwalu POLEKU slow life po naszymu. Latosiŏ edycyjŏ ôdbydzie sie 1 lipnia na terynie Skansynu Zegroda Wsi Pszczyńskij w Pszczynie ôd połednia do pōł dziewiōntyj na wieczōr.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Przigotowane atrakcyje to animacyje i warsztaty ceramiki, mydlarstwa, zielarstwa i inkszych, i kōncerty runforrest, Sambor, Me Myself and I i Sonbird. Jŏdło ekstra przirychtujōm lokalne restauracyje i kafyje.

W czasie festiwalu bydzie szło tyż rozwiōnzać quiz. Piyrsze 40 ôsōb, co ôddŏ nojwiyncyj dobrych ôdpowiedzi, dostanie nadgrody.

Wiyncyj idzie sie dowiedzieć na strōnie ôd Stowarziszyniŏ LGD „Ziymia Pszczyńskŏ”.

Zdrzōdło i grafiki: materyje ôd ôrganizatora.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza