Podsumowanie 100 dni Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Za nami pierwsze 100 dni funkcjonowania Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Tysiące odwiedzających, 5 gwiazdek wg opinii przyznanych w wyszukiwarce Google, setki wysłuchanych hutniczych wspomnień i dziesiątki podarowanych Muzeum pamiątek. To wszystko pokazuje, że na mapie regionu pojawiła się nowa instytucja, doskonale odpowiadająca potrzebom kulturalnym mieszkańców całego regionu.

7 tysięcy i 5 gwiazdek
Podczas 100 dni funkcjonowania Muzeum Hutnictwa odwiedziło ponad 7 tysięcy osób.
W wyszukiwarce Google Muzeum oceniane jest na 5 gwiazdek w pięciostopniowej skali.
Wierzę, że opowieść o hutnictwie, którą zaproponowaliśmy publiczności wypełniła istotną lukę w szeroko pojętej ofercie związanej z dziedzictwem kultury przemysłowej. Dziedzictwo hutnicze jest chorzowską specjalnością, a dla wielu z naszych gości stanowi zupełnie nowy temat. Niejeden z nich właśnie tu zaczyna swoją podróż w świat hutniczej pracy i kultury. Cieszę się, że są między nimi również liczne grupy dziecięce – mówi Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Muzeum ma już i swój Oddział
Od 1 stycznia Muzeum Hutnictwa poszerzyło się o Oddział Historii Miasta i Regionu przy
ul. Powstańców 25 w Chorzowie. Jest to wynik decyzji władz miasta z 2021 r., które postanowiły połączyć w jedną instytucję b. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) i b. Muzeum
w Chorzowie. W nowej formule kontynuowana będzie dotychczasowa działalność merytoryczna placówek, a łącząc i wykorzystując potencjały obu instytucji możliwe będzie zaproponowanie odwiedzającym jeszcze lepszej oferty.

Odwiedź pierwsze wystawy czasowe
W Muzeum i jego Oddziale przygotowano dla publiczności dwie wystawy czasowe.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Od 25 lutego do 29 kwietnia w Oddziale Historii Miasta i Regionu prezentowana jest wystawa pt. „«Całkiem nowy wujek». Malarstwo Piotra Naliwajki”. Prezentowane są na niej wyłącznie niewystawiane dotąd publicznie prace artysty. Wystawie towarzyszy szereg aktywności skierowanych zarówno do rodzin z dziećmi (warsztaty), jak i dla pasjonatów sztuki (prelekcje).

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Od 8 do 27 marca w Muzeum Hutnictwa prezentowana jest pierwsza wystawa czasowa pt. „60 na 100. SĄSIADKI. Głosem Kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie”. To mobilna wystawa w postaci wielkoformatowych memów, przedstawiających 30 bohaterek z przełomu XIX i XX w., w szczególny sposób związanych z burzliwą historią Górnego Śląska. Wystawa jest częścią wieloletniego projektu, zapoczątkowanego w 2019 r. w Centrum Dziedzictwa Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (obecnie Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego), którego celem jest wprowadzenie do głównego nurtu opowieści o historii Górnego Śląska postaci kobiecych. Kuratorką wystawy jest dr Małgorzata Tkacz-Janik, autorką memów: Marta Frej.

Sprawdź nowości w ofercie
Muzeum Hutnictwa można już zwiedzać z przewodnikiem. Po przeprowadzonym naborze sześć osób, których życie w różny sposób związane było lub nadal jest z hutnictwem, podjęło wyzwanie stania się przewodnikami po wystawie stałej „Królestwo Żelaza”. Warto sprawdzić jak fascynujące historie kryją się za pracą w hutnictwie.
Muzeum Hutnictwa można nie tylko zwiedzać, ale również zorganizować w jego przestrzeniach własne wydarzenie. Dla zainteresowanych krótkoterminowym wynajęcie sal na różnego rodzaju spotkania przygotowano ofertę, która jest również dostępna na stronie internetowej placówki.

Pomysły przekuwamy w działania!
Muzeum opracowało wyjątkową ofertę edukacyjno-animacyjną dla różnych grup wiekowych. Na grupy przedszkolne, szkolne oraz klasy ponadpodstawowe czeka aż 8 tematycznych, innowacyjnych propozycji warsztatów. Edukujemy poprzez wspólną zabawę, doświadczanie
i spotkanie z drugim człowiekiem. Czerpiemy z mądrości i pamięci dorosłych, ale też wybiegamy w przyszłość z myślą o młodych innowatorach. W końcu stal to tworzywo jutra! Szczegóły dostępne na stronie: muzeumhutnictwa.pl

Dej pozōr tyż:  Marsz na Zgoda 2023

Ta wiosna w Chorzowie będzie hutnicza
Przed nami intensywne wiosenne miesiące – mówi dyrektor Kowalski. Pod koniec kwietnia, dzięki współpracy z ArcelorMittal Poland ruszamy z ogrodem społecznym, w którym pokażemy w praktyce, jakie rośliny towarzyszyły codziennej hutniczej pracy i życiu. Oczywiście 4 maja zadbamy o należyte uczczenie Dnia Hutnika, a 7 maja odbędzie się pierwszy „Florianfest”. Tydzień później organizować będziemy wyjątkową Noc Muzeum. Wyjątkową dlatego, że towarzyszyć jej będzie wernisaż, moim zdaniem naszej najważniejszej w tym roku wystawy czasowej. Jest nią ekspozycja fotografii industrialnej autorstwa Viktora Máchy, wybitnego czeskiego fotografa, który od 2006 roku podróżuje po świecie, dokumentując obiekty przemysłu ciężkiego.
W Muzeum trwają również prace nad przygotowaniem konkursu ofert na najemcę lokalu gastronomicznego. Jestem przekonany, że hutnictwo może być również inspirujące kulinarnie, a surówka może mieć wiele znaczeń. Hutnicze, ogniste barwy, kultura robotnicza, ogień to motywy, które chętnie widzielibyśmy w naszym muzealnym bistro – dodaje dyrektor Muzeum.

Nowiny i informacje o najnowszych wydarzeniach znajdą Państwo na stronie: muzeumhutnictwa.pl i profilu Muzeum na FB.

Źródło: MHC, zdjęcia: T. Zakrzewski i T. Makula

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza