Perły Literatury Śląskiej 

Aleksander Lubina

Perły Literatury Śląskiej 

Szlachetnym obowiązkiem jest znajomość literatury Śląska w językach łacińskim, śląskim, czeskim, niemieckim i polskim.

Spełnienie tego obowiązku ułatwia pani profesor Joanna Rostropowicz.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Profesor Joanna Rostropowicz  z języka niemieckiego przełożyła i wstępem opatrzyła szesnastą  Perłę Literatury Śląskiej.

Jest  nią Siwek Hugo Gnielczyka.  przełożyła i wstępem patrzyła Joanna Rostropowicz.

 

We wprowadzeniu pani Profesor pisze:

„Das Grubenpferd (Kopalniany koń; w niniejszym przekładzie Siwek), wydany po raz pierwszy w roku 1930. Należy  do tych dzieł literatury śląskiej, które zasługują na przypomnienie choćby z tego względu, że przekazują sugestywny obraz społeczeństwa górnośląskiego z okresu przed pierwszą wojną światową, poprzedzającą tzw. powstania i podział Śląska. Pozwala przy tym poznać trudności trapiące ówczesnych górników, coraz silniejsze wpływy zza wschodniej granicy, a także stosunek Górnoślązaków do nich; jest też wspaniałym obrazem wartości, jakie wyznaczały ich postępowanie: etosu pracy, wierności, lojalności, głębokiej religijności, umiłowania przyrody, poczucia własnej godności.”

Autorka przekładu podziękowała panu Adamowi Kubikowi „za wydatną pomoc przy zapisie tych partii tekstu, w których bohaterowie posługują się językiem górnośląskim.”

To podziękowanie świadczy o rzetelności dzieła pani Rostropowicz, z którą przy serii wydawniczej Perły Literatury Śląskiej przez lata współpracowali m.in.:

Sławomir Błaut – wybitny tłumacz beletrystyki niemieckojęzycznej, w tym:  Ingeborg Bachmann, Thomasa Bernharda, Michaela Ende,  Güntera Grassa, Petera Handke, Hermanna Kanta, Christy Wolf,  Petera Weissa;

Eugeniusz Klin (badacz i popularyzator literatury Śląska), Gerhard Kosellek (wyjątkowy znawca Romantyzmu), podobnie jak i Marian Szyrocki i Norbert Morciniec wrocławscy uczniowie profesorów Mieczysława Piprka i Zdzisława Żygulskiego  oraz Janusz Krosny (kilkukrotny tłumacz Pereł), Margarethe Korzeniewicz,  Andrea Rudolph.

Dej pozōr tyż:  Leszek Drong w Trinity College o Śląsku

Oto Perły Literatury Śląskiej Joanny Rostropowicz:

Nr 1 – Eichendorff, Marmurowy posąg, przełożyła i wstępem opatrzyła Margarethe Korzeniewicz, ilustrowała Ruta Molin, Łubowice 2002

Nr 2 – Eichendorff, Wiersze/Gedichte, przeł. i  wstępem opatrzyła Margarethe Korzeniewicz, ilustrowała Ruta Molin, Łubowice 2007

Nr 3 – August  Kahlert, Donna Elvira, przełożył Janusz Krosny, Posłowie napisała Andrea Rudolph, Łubowice 2006

Nr 4 – Walter  Meckauer, Górska kuźnia, przełożył Janusz Krosny, wstępem opatrzył Eugeniusz Klin, Łubowice, ilustrował Adolf Panitz, Łubowice 2008

Nr  5 – Karl von Holtei,  Żyd wieczny tułacz, przełożył Janusz Krosny, wstępem opatrzył Eugeniusz Klin, Łubowice 2009

Nr 6  – Friedrich Bischof, Morgenrot/Jutrzenka, przełożył Janusz Krosny, wstępem opatrzył Eugeniusz Klin, Łubowice 2010

Nr 7 – Hertha Pohl, Erzählungen/Opowiadania, przełożyła i wstępem patrzyła Joanna Rostropowicz,

Opole-Łubowice 2011

Nr  8 – Gerhart Hauptmann, Bahwärter Thiel/Dróżnik Thiel, przełożył Sławomir Błaut, wstępem opatrzył  Gerhard Kosellek, Łubowice 2012

Nr 9 – Gerhard  Baron, Märchen/Baśnie, przełożyła i wstępem patrzyła Joanna Rostropowicz,

Opole-Łubowice 2013

Nr 10 – Eichendorff,  Schloß Dürande/Zamek Dürande, przełożyła Barbara Tarnas,  wstępem opatrzył  Gerhard Kosellek, Łubowice 2014

Nr 11 – Hans Kabot, Erzählungen/Opowiadania, przełożyła i wstępem patrzyła Joanna Rostropowicz,

Opole-Łubowice 2017

Nr  12 – Valeska Bethusy-Huc, Der Letzte und andere Erzählungen/Ostatni z rodu i inne opowiadania,   przełożyła i wstępem patrzyła Joanna Rostropowicz,  Opole-Łubowice 2018

Nr 13 – Auf der Suche nach dem Zauberwort/W poszukiwaniu czarodziejskiego słowa, wybrała, przełożyła i wstępem patrzyła Joanna Rostropowicz,  Opole-Łubowice 2019

Dej pozōr tyż:  Las Goj (cz. 1)

Nr 14 – Marie  Klerlein, Uciecha i powaga,   wstęp napisał Eugeniusz Klin, przełożyła i posłowiem opatrzyła Joanna Rostropowicz,  Łubowice 2019

Nr 15 – Paul Keller, Gedeon und andere Erzählungen, Wstęp napisał Eugeniusz Klin, przełożyła Joanna Rostropowicz, Łubowice 2020 .

  1. – Hugo Gnielczyk, Siwek, przełożyła i wstępem patrzyła Joanna Rostropowicz, Opole-Łubowice 2021

 

Perły Literatury Śląskiej:

https://www.silesiaprogress.com/pl/p/PLS-16-Hugo-Gnielczyk-Das-Grubenpferd-Siwek/1473

https://www.silesiaprogress.com/pl/searchquery/PLS/1/default/5?url=PLS

 

Joanna Rostropowicz – to odznaczona nagrodą im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”, nagrodą im. Wojciecha Korfantego  oraz Krzyżem Zasługi Na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec  filolog klasyczna, nauczycielka akademicka. Absolwentka Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła w 1966 roku. W 1999 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Wykładała filologię klasyczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a następnie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, która w 1995 roku została przekształcona w Uniwersytet Opolski. Kieruje  Katedrą Cywilizacji Śródziemnomorskiej, działającą w ramach Instytutu Historii UO.

Pani Rostropowicz jako profesor wizytujący (profesor  visiting) trzykrotnie wykładała historię literatury starożytnych Grekóe. w Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

W roku 1989 Profesor jest jednym z założycieli Związku Górnośląskiego, dziś jest zastępcą prezesa Fundacji Eichendorffa oraz przewodniczącą Rady Naukowej Centrum Eichendorffa.

Pod  redakcją prof. Joanny Rostropowicz  ukazał się w 2022 VI. tom dwujęzycznej, polsko-niemieckiej serii „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności”. Tak samo jak poprzednie tomy, również ten obejmuje stosunkowo obszerne biogramy ok. 80 wybitnych Ślązaków, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w wielu różnych dziedzinach.

Dej pozōr tyż:  Tref autorski Adriana Katroshi "Utropy Micyny" - zopis audio

Joanna Rostropowicz  wydaje w Łubowicach/Lubowitz  Kwartalnik “Zeszyty Eichendorffa – Eichendorff-Hefte”. Polsko-niemiecki kwartalnik o tematyce śląskiej, dotyczący historii, kultury i literatury.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza