Oświadczenie ŚPR w rocznicę Nocy Kryształowej

W najbliższych dniach upłynie osiemdziesiąt lat od wydarzenia, które otwierało ostatni rozdział w dziejach górnośląskiej społeczności żydowskiej. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w niemieckiej części Górnego Śląska, podobnie jak i w innych częściach Rzeszy, doszło do zainicjowanej przez nazistowskie władze akcji pogromów, która przeszła do historii jako Noc Kryształowa. Plądrowano żydowskie sklepy, szkoły i instytucje. W płomieniach stanęły synagogi w Bytomiu, Gliwicach, Toszku, Kluczborku, Koźlu, Opolu, Raciborzu, Oleśnie i Zabrzu. Dramat górnośląskich Żydów dopełnił się po wybuchu wojny, kiedy podobny los spotkał miejsca kultu na terenie okupowanego województwa śląskiego, a wielu członków żydowskiej społeczności osadzonych zostało w obozach koncentracyjnych.

Żydzi na Górnym Śląsku stanowili wprawdzie niewielką procentowo część regionalnej wspólnoty, jednak o ogromnym znaczeniu dla jej życia ekonomicznego, kulturalnego i intelektualnego. Brutalne unicestwienie żydowskiej społeczności stanowiło nie tylko akt barbarzyństwa, ale także niepowetowaną stratę dla całej krainy. Na współczesnych mieszkańcach Górnego Śląska spoczywa odpowiedzialność za osierocone dziedzictwo przez dziesięciolecia zaniedbywane i dewastowane. Z satysfakcją odnotować należy powstanie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach czy inicjatywy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Do władz lokalnych zaapelować wypada o pomoc w utrzymaniu nekropoli, które wobec zniszczenia zdecydowanej większości synagog, pozostają głównym materialnym świadectwem obecności Żydów w historii naszego regionu. Przede wszystkim jednak konieczne jest uwzględnienie dziejów górnośląskiej społeczności żydowskiej w edukacji szkolnej, która powinna służyć wychowaniu w duchu tolerancji i szacunku dla różnorodności.

Zarząd Śląskiej Partii Regionalnej

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto tytułowe: Pomnik w miejscu spalonej synagogi w Opolu – Adaś17 [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza