Olesno: Stowarzyszenie Opowiadamy nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

Stowarzyszenie Opowiadamy spod Olesna w pierwszej dziesiątce w kraju – jako jedyne z województwa opolskiego w konkursie “Odkryj Swój Skarb 2021!” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Organizację pozarządową wyróżniono za projekt “Opowiadane Dziedzictwo” (dofinansowany z programu Działaj Lokalnie- Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Dolinę Stobrawy) w którym lokalna społeczność (głównie ze Świercza, Borek Małych i okolic) spotykała się przy ognisku czy na rajdzie by opowiadać sobie lokalne historie. Następnie uczyła się je ilustrować, by ostatecznie wydać książkę w języku śląskim. Tak więc opowieści i legendy swoich przodków, zebrane i zilustrowane przez lokalną społeczność by wspólnie wydać książkę. Autochtoni odkrywali swoją historię i kulturę by ją ocalić i przekazać dalej.

Oprócz tego zrealizowano film o tzw. powstaniu oleskim i postawiono witacz po śląsku w Świerczu: “Witōmy we Szywołdzie”.

Nie udało nam się zebrać wszystkich którzy byli zaangażowani na jednym zdjęciu – ale jest na nim Mateusz Pawełczyk pomysłodawca i główny realizator projektu. Trzyma on jednak książkę i plakat z wymienionymi wszystkimi zasłużonymi bez których ten projekt nigdy by się nie udał!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Taki sukces udało się osiągnąć pomimo niepopularnej centralnie wizji, powszechnie w projekcie używano języka śląskiego, opowiadano o preludium tzw. powstań śląskich z niepolskiej perspektywy czy zamieszczono w książce wspomnienia z przybycia (i ich radosnego powitania) do podoleskiego Brońca obrońców stolicy – Wrocławia po drugiej wojnie światowej.

Obecnie Stowarzyszenie realizowało teledysk dla zespołu “Zaginione Archiwum” gdzie wykorzystuje się starą muzykę nagraną na Śląsku. https://youtu.be/uLQbgBvuPZg

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Prowadziło kampanie na temat możliwości deklarowania w spisie powszechnym narodowości śląskiej oraz używania języka śląskiego: https://youtu.be/NO55xqJW48w

Zakończono również realizację filmu “Jak przi piyrzu” oraz realizowany jest film o tzw. trzecim powstaniu śląskim zwanym również tajną wojną polsko-niemiecką. Produkcja realizowana jest przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego, jednak odbywa się zbiórka na możliwość wydania filmów na nośniku i dostarczeniu bezpłatnie do ośrodków edukacji i kultury: https://zrzutka.pl/9uz2je

https://www.facebook.com/stowarzyszenieopowiadamy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Olesno: Stowarzyszenie Opowiadamy nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza