Ôd dzisiej ślōnsko-morawski finał hokeja ô majstra ligi… czeskej

Dzisiej napoczynajōm sie szpile ô majstra ligi czeskej. Finał je dziebko nietypowy, bo ô majstra bandōm grać manszafty ze Ślōnska (HC Oceláři Třinec) i Moraw (HC Kometa Brno). HC Oceláři Třinec ôstatni rŏz groł we finale w 2015 roku i przegroł tedy z HC Verva Litvinov. Majstrym manszaft ze Ślōnska bōł ôstatni rŏz we 2011.

HC Kometa Brno broni majstra z ôńskygo roku, ale bōł tera niżyj we tabeli ôd HC Oceláři Třinec i wrazie siōdmego szpilu, to manszaft ze Ślōnska bandzie go grać u siã.

Wszystke szpile idzie ôglōndać w publicznej ČT sport.

Terminy piyrszych 4 szpilōw:
14.04.2018 – HC Oceláři Třinec – HC Kometa Brno
15.04.2018 – HC Oceláři Třinec – HC Kometa Brno
18.04.2018 – HC Kometa BrnoHC Oceláři Třinec
19.04.2018 – HC Kometa BrnoHC Oceláři Třinec

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Groł sie do 4 wygranych szpilōw. Jak bandōm potrzebne szpile 5-7, to nieskorzyj podōmy jejich terminy.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza