Obchody Dnia Tragedii Górnośląskiej – co, gdzie, kiedy? [aktualizacje]

Marsz na Zgodę (Katowice – Świętochłowice):

26 stycznia 2019, godz. 12:00

Wymarsz o 12:00 z Placu Wolności w Katowicach (zbiórka od 11.40).

ok. 12:25 – złożenie hołdu na rogu ul. Gliwickiej i Dąbrówki

ok. 13:15 – przekroczenie granicy Chorzowa i Świętochłowic (przy gazowni ul. Armii Krajowej / ul. Katowicka)

ok. 13:30 – Dotarcie pod „Kamień Pamięci” przy supermarkecie „Tesco” w Świętochłowicach, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

ok. 14:10 – Dotarcie pod bramę obozu Świętochłowice – Zgoda

ok. 14:10 – 14:40 – Uroczystości upamiętniające

Organizator: Ruch Autonomii Śląska

 

Łambinowice:

27 stycznia 2019 – godz. 15:00 – Msza św. w kościele pw. św. Magdaleny w Łambinowicach, po mszy złożenie wieńców i zapalenie zniczów na cmentarzu w obozie. Po zakończeniu oficjalnej części w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach prezentacja filmu „Kainowe pole” oraz spotkanie z reżyserem, Leszkiem Baronem, na którą zaprasza VdG.

 

Mysłowice:

1. Muzeum Miasta Mysłowice – ekspozycja stała na temat obozów i ofiar obozów na terenie Mysłowic w okresie II Wojny Światowej oraz do 1949r.

2. II LO w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej – wystawa „Zachowaj Pamięć” – „Niewola i Śmierć Węglem Naznaczona” zorganizowana przez Ruch Autonomii Śląska koło Mysłowice.

3. 26.01.2019r godz. 8:30 – „Leśny Cmentarz Wojenny” na pograniczu Wesołej, Ławek i Krasów – obchody Tragedii Górnośląskiej z udziałem Władz Miasta oraz organizacji samorządowych i stowarzyszeń – zorganizowane przez Ruch Autonomii Śląska koło Mysłowice i Ślōnskŏ Ferajna.

Dej pozōr tyż:  Mikołów: Spotkanie wokół Wiktora Szołtyska

4. 26.01.2019r godz. 10:00 – Mysłowice Promenada – obchody Tragedii Górnośląskiej z udziałem Władz Miasta oraz organizacji samorządowych i stowarzyszeń – zorganizowane przez Ślōnskŏ Ferajna.

 

Gliwice:

27 stycznia, godzina 14:00: Złożenie kwiatów i wspólna modlitwa pod pomnikiem Ofiar Wojen i Totalitaryzmów w Parku Chopina w Gliwicach.

 

Żernica:

27 stycznia 2019, godz. 15:40 na Cmentarzu parafialnym w Żernicy. Po złożeniu kwiatów i zniczy przez delegacje udamy się do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na mszę w intencji „Internowanych w 1945 roku z parafii i gminy oraz w intencji Górnoślązaków, którzy w tamtym czasie byli ofiarami represji”. Następnie udamy się do Domu Kultury w Żernicy na program artystyczny. Zapraszamy wszystkich dla których wydarzenia 1945 roku są bliskie.

 

Siemianowice Śląskie:

27 stycznia 2019, godz. 17:00 w parafii świętego Ducha w Siemianowicach Śląskich Msza Święta w intencji Ofiar Tragedii Górnośląskiej – organizator Koło RAŚ Siemianowice Śląskie

 

Ruda Śląska:

3.02.2019, godz. 10:00 – Msza święta w intencji ofiar Tragedii Górnośląskiej w kościele p.w. św. Marii Magdaleny, Ruda Śląska-Bielszowice

 

Bytom-Miechowice:

26.01.2019, godz. 14:00 – Rekonstrukcja „Walki o Miechowice 1945”. Bytom, ul. Stolarzowicka 19 – podwórko byłego gimnazjum nr 13.

 

Rybnik:

27.01.2019.godz.12:00 – Bazylika św. Antoniego, Msza Św. w intencji pomordowanych, przesiedlonych i prześladowanych Ślązaków, mieszkańców Ziemi Rybnickiej.

 

Lubliniec:

26.01.2019, godz. 10:30 – III Marsz Pamięci o Przędzalni: Przemarsz z parkingu przy “starym szpitalu wewnętrznym” (róg ulic Żwirki-Wigury i Sobieskiego) przez miasto Lubliniec pod tablicę pamiątkową przy basenie kąpielowym przy Zakładach “LENTEX” S.A.. Upamiętniamy w ten sposób więźniów sowieckich i polskich komunistycznych obozów koncentracyjnych z końca II wojny światowej i po jej zakończeniu, w szczególności więzionych w starych halach obecnych Zakładów “LENTEX”, deportowanych do ZSRR, wypędzonych i wysiedlonych ze swojej Górnośląskiej Ziemi oraz innych ofiar Tragedii Górnośląskiej.
Następnie uczestnicy złożą pod tablicą kwiaty, wieńce itp., zapalą znicze oraz mogą wygłosić przemówienia okolicznościowe.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wkrótce ruszy Jarmark Bożonarodzeniowy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza