Obchody Dnia Tragedii Górnośląskiej – co, gdzie, kiedy? [aktualizacje]

Marsz na Zgodę (Katowice – Świętochłowice):

26 stycznia 2019, godz. 12:00

Wymarsz o 12:00 z Placu Wolności w Katowicach (zbiórka od 11.40).

ok. 12:25 – złożenie hołdu na rogu ul. Gliwickiej i Dąbrówki

ok. 13:15 – przekroczenie granicy Chorzowa i Świętochłowic (przy gazowni ul. Armii Krajowej / ul. Katowicka)

ok. 13:30 – Dotarcie pod „Kamień Pamięci” przy supermarkecie „Tesco” w Świętochłowicach, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

ok. 14:10 – Dotarcie pod bramę obozu Świętochłowice – Zgoda

ok. 14:10 – 14:40 – Uroczystości upamiętniające

Organizator: Ruch Autonomii Śląska

 

Łambinowice:

27 stycznia 2019 – godz. 15:00 – Msza św. w kościele pw. św. Magdaleny w Łambinowicach, po mszy złożenie wieńców i zapalenie zniczów na cmentarzu w obozie. Po zakończeniu oficjalnej części w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach prezentacja filmu „Kainowe pole” oraz spotkanie z reżyserem, Leszkiem Baronem, na którą zaprasza VdG.

 

Mysłowice:

1. Muzeum Miasta Mysłowice – ekspozycja stała na temat obozów i ofiar obozów na terenie Mysłowic w okresie II Wojny Światowej oraz do 1949r.

2. II LO w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej – wystawa „Zachowaj Pamięć” – „Niewola i Śmierć Węglem Naznaczona” zorganizowana przez Ruch Autonomii Śląska koło Mysłowice.

3. 26.01.2019r godz. 8:30 – „Leśny Cmentarz Wojenny” na pograniczu Wesołej, Ławek i Krasów – obchody Tragedii Górnośląskiej z udziałem Władz Miasta oraz organizacji samorządowych i stowarzyszeń – zorganizowane przez Ruch Autonomii Śląska koło Mysłowice i Ślōnskŏ Ferajna.

4. 26.01.2019r godz. 10:00 – Mysłowice Promenada – obchody Tragedii Górnośląskiej z udziałem Władz Miasta oraz organizacji samorządowych i stowarzyszeń – zorganizowane przez Ślōnskŏ Ferajna.

 

Gliwice:

27 stycznia, godzina 14:00: Złożenie kwiatów i wspólna modlitwa pod pomnikiem Ofiar Wojen i Totalitaryzmów w Parku Chopina w Gliwicach.

 

Żernica:

27 stycznia 2019, godz. 15:40 na Cmentarzu parafialnym w Żernicy. Po złożeniu kwiatów i zniczy przez delegacje udamy się do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na mszę w intencji „Internowanych w 1945 roku z parafii i gminy oraz w intencji Górnoślązaków, którzy w tamtym czasie byli ofiarami represji”. Następnie udamy się do Domu Kultury w Żernicy na program artystyczny. Zapraszamy wszystkich dla których wydarzenia 1945 roku są bliskie.

 

Siemianowice Śląskie:

27 stycznia 2019, godz. 17:00 w parafii świętego Ducha w Siemianowicach Śląskich Msza Święta w intencji Ofiar Tragedii Górnośląskiej – organizator Koło RAŚ Siemianowice Śląskie

 

Ruda Śląska:

3.02.2019, godz. 10:00 – Msza święta w intencji ofiar Tragedii Górnośląskiej w kościele p.w. św. Marii Magdaleny, Ruda Śląska-Bielszowice

 

Bytom-Miechowice:

26.01.2019, godz. 14:00 – Rekonstrukcja „Walki o Miechowice 1945”. Bytom, ul. Stolarzowicka 19 – podwórko byłego gimnazjum nr 13.

 

Rybnik:

27.01.2019.godz.12:00 – Bazylika św. Antoniego, Msza Św. w intencji pomordowanych, przesiedlonych i prześladowanych Ślązaków, mieszkańców Ziemi Rybnickiej.

 

Lubliniec:

26.01.2019, godz. 10:30 – III Marsz Pamięci o Przędzalni: Przemarsz z parkingu przy “starym szpitalu wewnętrznym” (róg ulic Żwirki-Wigury i Sobieskiego) przez miasto Lubliniec pod tablicę pamiątkową przy basenie kąpielowym przy Zakładach “LENTEX” S.A.. Upamiętniamy w ten sposób więźniów sowieckich i polskich komunistycznych obozów koncentracyjnych z końca II wojny światowej i po jej zakończeniu, w szczególności więzionych w starych halach obecnych Zakładów “LENTEX”, deportowanych do ZSRR, wypędzonych i wysiedlonych ze swojej Górnośląskiej Ziemi oraz innych ofiar Tragedii Górnośląskiej.
Następnie uczestnicy złożą pod tablicą kwiaty, wieńce itp., zapalą znicze oraz mogą wygłosić przemówienia okolicznościowe.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza