Nowe strōmiki we cyntrum Radlina

Tak, jak było pedzane, na ul. Siynkewicza posadziyli nowe strōmy. Posadzōne były 22 nowe strōmy miododajne – lipy a grochodrzewy kuliste. Tym razym strōmiki były trocha wiynksze, coby plac warciyj stoł sie zielōnym parkym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Strōmiki posadziōł Zakład Gospodarki Kōmunalnej.

Już pora lot we Radlinie, podle ugodanej strategije, do nowego sadzynio wybiyro sie flance, co dobrze pasujōm przirodzie, a ôsōm i pszczołōm. Rozchodzi sie głōwnie ô flance, co dowajōm miōd a pyłki.

 

Kōmunikat UM Radlin przełożōł Stanisław Neblik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza