5 kōmyntŏrzi ô „Niy żyje Dariusz Dyrda

 • 27 lipnia 2021 ô 18:18
  Permalink

  Przesyłom Rodzinie wyrazy współczucia w tej trudnych i bolesnych dla Was chwilach. Srogie dzienki Zmarłemu za to, co Zmarły zrobił dobrego dla sprawy Górnego Sląska.. Mam nadzieję, że wydawnicwo Zmarłego będzie prowadzone dalej.
  Józef Fox ..

  Ôdpowiydz
 • 25 lipnia 2021 ô 21:29
  Permalink

  Czi ino jo mom taki ajndruk, ze…… – ze glówne media w regionie albo wcale o tym nie meldowaly albo opublikowaly ten sam identycznie brzmiacy kupiony, sic, standard ?

  Abo sie myla ?

  Niyfajnie tysz (niyfajny styl): zero info na webzajcie RASiu…..

  Ôdpowiydz
 • 23 lipnia 2021 ô 08:41
  Permalink

  Wola Bosko. Wieczny łodpoczynek dej mu Ponboczku.

  Ôdpowiydz
 • 23 lipnia 2021 ô 08:36
  Permalink

  Wielgi Ślōnzok ôdeszol ôd nos. RIP Herr Dyrda, Sie werden uns fehlen.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza