5 kōmyntŏrzi ô „Niy żyje Dariusz Dyrda

 • 27 lipnia 2021 ô 18:18
  Permalink

  Przesyłom Rodzinie wyrazy współczucia w tej trudnych i bolesnych dla Was chwilach. Srogie dzienki Zmarłemu za to, co Zmarły zrobił dobrego dla sprawy Górnego Sląska.. Mam nadzieję, że wydawnicwo Zmarłego będzie prowadzone dalej.
  Józef Fox ..

  Ôdpowiydz
 • 25 lipnia 2021 ô 21:29
  Permalink

  Czi ino jo mom taki ajndruk, ze…… – ze glówne media w regionie albo wcale o tym nie meldowaly albo opublikowaly ten sam identycznie brzmiacy kupiony, sic, standard ?

  Abo sie myla ?

  Niyfajnie tysz (niyfajny styl): zero info na webzajcie RASiu…..

  Ôdpowiydz
 • 23 lipnia 2021 ô 08:41
  Permalink

  Wola Bosko. Wieczny łodpoczynek dej mu Ponboczku.

  Ôdpowiydz
 • 23 lipnia 2021 ô 08:36
  Permalink

  Wielgi Ślōnzok ôdeszol ôd nos. RIP Herr Dyrda, Sie werden uns fehlen.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza