Nie było żadnego powstania śląskiego

Trzecie „powstanie” śląskie nie objęło całego Śląska, a tylko Śląsk Górny, więc jeżeli  już to było to wyłącznie Powstanie Górnośląskie. Na Dolnym Śląsku nie było żadnego powstania.

Dygresja: Odwrotnie jest z „Tragedią Górnośląską”, bo tragedia powojenna ta objęła z kolei cały Śląsk.

Zaciemnianie tego obrazu zaczęło się w języku polskim już w 1922 wprowadzaniem nazwy Śląsk Opolski, a następnie Opolszczyzna.

„Powstania” pierwsze i drugie były lokalnymi buntami robotniczymi, spowodowanymi głodem i  nędzą po pierwszej wojnie światowej, czyli powszechnymi w całej Europie buntami ludzi biednych – widoczne szczególnie w przemysłowych Prusach, a więc także na Górnym Śląsku. Były to raczej powstania „klasy robotniczej”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Bunty robotniczo-żołnierskie spowodowane  były „blokadą głodową” (Hungerblockade) Brytyjczyków. To z kolej w Niemczech w znaczącym  stopniu spowodowało dojście do władzy Adolfa Hitlera. Po drugiej wojnie światowej alianci już takiego błędu nie popełnili i pomogli Niemcom w podniesieniu się z ruin.

https://www.iwm.org.uk/history/what-you-need-to-know-about-the-british-naval-blockade-of-the-first-world-warhttps://books.google.pl/books/about/The_Politics_of_Hunger.html?id=dMAfAAAAMAAJ&redir_esc=y

„Powstania” pierwsze i drugie były lokalnymi buntami robotniczymi – a więc rocznice tych buntów powinny być obchodzone lokalnie, a więc 100 rocznica powstania w Pszczynie, w  Żorach itp. itd.

Co dały „powstania Śląskie”? Powrót Śląska do Macierzy?  Cały Śląsk, a więc i Śląsk Górny państwu polskiemu w zarządzanie oddali Stalin i Roosevelt.  W rzeczywistości należy jednak znać konferencję 2+4 i jej uzgodnienia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Final_Settlement_with_Respect_to_Germany#Absent_from_the_Treaty

https://www.dw.com/pl/241-albo-jak-niemcy-uznawali-granic%C4%99-z-polsk%C4%85/a-6001726

https://www.dw.com/pl/albo-uznacie-t%C4%99-granic%C4%99-albo-nici-ze-zjednoczenia-traktat-24-i-polsko-niemiecka-granica/a-18705885

Lata 1918 – 1920  zostały opracowane w literaturze naukowej w wielu językach – można więc sobie wyrobić własny pogląd. Ostatnią godną polecenia jest książka profesora Ryszarda Kaczmarka: Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”.

Dej pozōr tyż:  Tomasz Kamusella: Premonition - The Kremlin’s Quest to Destroy Ukrainian Language and Culture

https://dziennikzachodni.pl/profesor-kaczmarek-widze-powstania-slaskie-jako-niewypowiedziana-wojne-polskoniemiecka-w-latach-19191921/ar/13921129

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kaczmarek

Wszystkim powołującym się na dziadków, pragnę przypomnieć, że nie tylko oni mieli dziadka.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-