Narkotyki we autobusie z Niymiec

Funkcjōnariusze z Cyntralnego Biōra Śledczego Policyje, społym z kryminalnymi z Brzegu, zabezpieczyli hned 3 kilogramy narkotykōw. Czŏrnorynkowŏ cyna niyprzizwolōnych substancyji siōngŏ 200 000 złotych. 50-letni chop, co mioł przemycić je z Niymiec, wpŏd na dworcu autobusowym w Brzegu. Zastawiōny trefiōł już do heresztu na 3 miesiōnce. Za popołniōne przestympstwa grozi mu nawet do 10 lŏt heresztu.

Do zastawiyniŏ 50-latka doszło 5 czyrwnia zarŏz przed godzinōm 8 rano na dworcu autobusowym w Brzegu. To tego dnia funkcjōnariusze z dolnoślōnskigo Cyntralnego Biōra Śledczego Policyje społym z kryminalnymi z Brzegu uzdali sprawdzić swoje ôperacyjne ôbsztalowania. Z nich wynikało, iże rajzujōncy z Niymiec pasażer autokaru, mioł posiadać srogõ wielość narkotykōw.

Kedy policyjōny dozdrzeli na dworcu podyjzdrzywanego chopa, wejzdrzeli do jego bagaży. Wartko sie pokŏzało, iże jejich przipuszczynia były akuratne. 50-latek w pŏru folijowych pakōnkach przewoziōł podyjzdrzane substancyje. Podszukowanie pokŏzało, iże to bez 2 kilogramy marihuany i 300 gramōw kokajiny. Ôkrōm tego w czasie przeszukaniŏ pōmiyszkaniŏ ôd podyjzdrzywanego, śledczy znŏdli dalsze pŏrãset gramōw marihuany. Cuzamyn funkcjōnariusze zabezpieczyli hned 3 kilogramy narkotykōw.

Chycōny usłyszoł ôbskarżynie przewozu bez Unijõ Europejskõ i posiadaniŏ godnyj wielości postrzodkōw bamōncōncych. Decyzyjōm gyrichtu ôstoł heresztowany na 3 miesiōnce. Grozi mu terŏz kŏra do 10 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fot.: KWP Ôpole

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza