Napoczynŏ sie Wimbledon. Szpile tynisitōw ze Ślōnska

Napoczynŏ sie Wimbledon, jedyn ze sztyrech turniyjōw Grad Slam we tynisie. Biere w nim udział 3 tynistōw ze Ślōnska: 2 kobiyty z Gōrnego Ślōnska i jedyn chop z Dolnego.

Nojwiynksze nadzieje mōmy do Petry Kvitovej, kerŏ już dwa razy wygrała tyn turniyj. Latoś tyż miała dobry poczōntek sezōnu (dlŏ przikłŏdu finał we Australian Open), ale ôstatnie tydnie mŏ zajś problym ze zdrowiym i nie je zicher jak pōńdzie jyj ôd pyńdziałku.

We piyrszej rōndzie trefi na Ons Jabeur ze Tunezyji.

We deblu zajś Květa Peschke do kupy z Nicole Melichar napocznie ôd szpilu ze Irinōm Bara (Rōmunijŏ) i Magda Linette (Polska).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zajś Hubert Hurkacz (z Dolnego Ślōnska) trefi we piyrszej rōndzie na Serba Dušana Lajovića.

 

 

Foto tytułowe: Pavel Lebeda / Česká sportovní [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wkrótce ruszy Jarmark Bożonarodzeniowy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza