Na przistanku tankowoł piwo ze tanksztele

Srogŏ dŏwka promili w ôrganiźmie 35-latka sprŏwiyła, iże brakło mu siyły na ucieczkã po raubie. Chop w nocy porwoł piwa ze tanksztele. Powiadōmiyni ô tym wykroczyniu mōndurowi trefiyli go na pobliskim przistanku banki. 35-latek dopołnioł prōmile porwanym piwym. Dalszõ tajla nocy przepyndziōł we izbie wytrzyźwiyń. Kej przidzie do siebie, ôdpowiy za swoje wykroczynia.

Zarŏz po 1.00 w nocy szandarzi dostali zgłoszynie ô porwaniu piwa na jednyj ze tankszteli w cyntrum Siymianowic. Pokŏzało sie, iże raubiyrz siedzi na pobliskim przistanku banki. Chop wyglōndoł na fest ôżartego, a krōm tego piōł piwo, co je dopiyro co porwoł. Badanie trzyźwości 35-latka wykŏzało, iże mioł ôn bez 2,6 prōmila alkoholu w ôrganiźmie. Siemianowiczōn trefiōł na izbã wytrzyźwiyń. Kej przidzie do siebie, ôdpowiy za swoje wykroczynia.

Zdrzōdło i foto: KMP Siymianowice

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza