Na gryfno rajza i… do żyniaczki

W żywobyciu prawie kożdego chopa, kery żyje ze swojōm frelkōm, prziłazi tako chwila, kiej wypadałoby sie jej zadeklarować. Jak sie mo przeszło 30 lot na karku, poukłodane relacyje, to wskazane by bōło coby ta dziouszka mioła przekōnanie, że jest tōm jedynōm. Że zolyty nōm niy w łepie, a kożdo inkszo baba je do nos bachrato. Na rajzy po szynkach niy ma specjalnie czasu, godanie z frelkami rodzi ino problemy, bo naszo dziouszka mogłaby nos gōnić z nudelkulōm, a w nojlepszym przypadku sie ôbrazić (niy ma co robić jej przikrości, potem trzeba czekać pora dni aż emocyje pitnōm, trzeba poczynić inwestycyjo w kwiotki, wytworno kolacyjo a godać jej, że to niy bōło tak, że ôna je do nos nojważniejszo a inksze takie historyje z berōw i bojek ślōnskich. A na co to komu?). 

W końcu zbliżo sie ten dziyń a napoczyno sie cołko logistyka. W moim przypadku miołech tako zagwozdka, że musiołech wziōńć ze sobōm moja dziouszka, jeji starzikōw a bajtle. Terozki kaj mōm sznupać za autym, co by poradziło wziōńc na pokłod 6 ôsōb a pasowało do ôkazyje? Z pomocōm prziszoł Ford Motor Polska. Doł mi do dyspozycyje Forda Tourneo Custom w wersyje Active. Tak właśnie napoczła sie ôkazyjo do stworzynio piyrwszego w historyje testu auta po ślōnsku.

O aucie

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ford Tourneo Custom to nic inkszego jak Ford Transit ino we wersyji ôsobowej. Ford rozdzielōł te miana coby ôdrōżnić wersyjo dostawczo ôd ôsobowyj. Nikt niy ma pojyncio czamu, bo Transit bez lata kojarzōł sie ze autem typu VAN, niyzależnie czy to bōła wersyja ôsobowo czy do przewozu ładunkōw, ale tak to ôstowmy. Wersyjo Active mōgłoby sie wydować, że jest to wersyjo kero poradzi sobie w kożdym terenie. Tymczasem prześwit tego auto niczym sie niy rōżni ôd inakszych wersyji tego modelu. Niy ma tyż napendu 4×4 co tym barzij dziwuje, bo przi tyj masie, w barzij wymagajōncym terenie przidołby sie. Można pedzieć, że jest to ino pakiet stylistyczny, kery mo być skierowany do ôsōb ô aktywnym stylu żywobycia. Trzeba pedzieć jednak, że tyn pakiet dodaje sznytu cołkij bryle. Auto wyglōndo zadziornie, choby chachor, a niy je takie nudne jak inksze wersyje. Mōmy tukej przemodelowane zderzaki, progi a relingi dachowe na wiyrchu auta. W zestawieniu ze lakierym Orange Glow auto wyglōndo nowocześnie, mo pazur a budzi szacunek u inkszych kierowcōw. Co bōło do mnie nojważniejsze, jak bieresz familie na żyniaczka, to co by wsiodaniy bōło wygodne. Bez to te progi bōły jak zbawienie a były moc pōmocne we wsiodaniu tym coby klajdy sie niy pogniōtły.

Ford miōł wrażōny motor diesla 2.0 ô mocy 185 KM. Przi masie prawie 2,5 tōny taki motor bōł ôptymalny coby sprawnie sie poruszać. Czytołech ô tym, że inksze wersyje Torneo mogōm mieć nawet motor benzynowy ô pojemnoście 1.0. Czytołech to pora razy, bo niy mogłech spokopić, jak do tak wiylgiego auta można wrazić tak mały silnik. Chciołbych sie przekōnać jak auto ze takim motorym poradzi jeździć, ale pewnie sie do, skoro ftoś to wciepnoł na lista silnikōw. Jo niy je przeciwko downsizingowi. Mōmy we Polsce a i na Ślōnsku moc dōmorosłych ekspertōw, kerzi durch godajōm, że kaj tam terozki takie silniki, że motoryzacyjo umiero i niy ma teroz dobrych silnikōw. Trzeba powiedzieć wprost, że niy ma co suchać gupielokōw, bo tak sie można pogodać we szynku, po trzech piwach. A tak żodyn na drugi dzień niy pamiento, co godōł. Jeździołech inkszym Fordem ze silnikiem 1.0 125 KM i musza pedzieć, że naprowdy poradził jeździć a mocy mioł w naddatku. Lecz to bōło auto prawie tōna lżejsze.

Dej pozōr tyż:  WAGO werbuje po ślōnsku!

Tak czy inakszyj, we wersyje Active mōmy mocnego turbodiesla, a auto jest wyposażōne prawie na full. Mōmy w nim praktycznie wszyjsko: podgrzewano przodnio szyba, heizungzice, tympōmat, kamera cofanio, moc czujnikōw takich jak tyn ôd martwego pola abo ôstrzeżynie przed kolizyjōm czołowōm, asystenta świateł, dedykowano, pōłskōrzano tapicerka a moc inkszych dodatkōw. Moja wersyja miōła manualno skrzinia biegōw ô 6 przełożeniach. Wydowo mi sie, że do takiygo auta, ô tak spokojnym usposobieniu, lepszy bōłby automat, ale ta skrzynia bōła fest precyzyjno a biegi właziły ze takim przyjemnym ôporem.

 

Postrzodek

Do postrzodka mogymy wleźć abo bez przodnie drzwi abo zadnie, kere sōm przesuwane. Te dwierza to bōło zbawienie na parkingach a tyż pomogały we tym coby klajdy a anzugi sie niy pomieły. We aucie momy ôsiem zicōw. Dwa niyzależne z przodku a tworzōnce kanapy pojedyncze fotele po trzi we dwōch rajach na zadku. Fotele przodnie sōm fest wygodne i roztōmajte rajzy niy sprowiajom bōlu we plecach. Narzekōłech ino na trocha niysolidne podłokietniki. Czułech sie za to we tym aucie bezpieczny bez wysoko pozycyjo za kierownicōm. Zadnie fotele sōm moc ciynżkie, mocowane do hokōw. Trzeba chopa z fest krzepōm coby je wymōntować ze auta. W zadnich rajach je moc miejsca, sōm ôddzielne nawiewy a pochwyty na kubki. Na zadnich drzwiach a ôknach niy brakło rolet do ôsłony przed słońcym. Ôstowo nōm bagażnik. I to niy bele jaki ino fest wielgi. Mo prawie dwa tauzeny litrōw a nadowo sie spokojnie do przewozu mocki rajzentaszōw abo inkszych klamotōw. Mogemy ze spokojnōm łepōm jechać na familijne wakacyje kajś do Chorwacji abo Italije. Jakby wyciepnōńć fotele to mogymy bez trudu sie legnōńć a wyspać kajś na sztrece. Auto mo moc schowkōw. Co żech doceniōł, to fest przemyślane schowki na flasze po kożdej strōnie kierowcy, wielgie kapsy we dzwierzach. Na kōnsole postrzodkowyj mōmy zawierany schowek na dwa kubki z kafyjem abo tyjem i wnynka na mobilniok. Co musza pedzieć, to to że auto je dobrze wyciszōne. Nawet przy gibkiej jeździe hałas niy przeszkadzōł.

Moje Tourneo mioło system Sony Sync 3. Je to dobrze znany system multimedialny ôd Forda. Radio a muzyka z mobilnioka to niy bōł problem. Auto mo blank dobre nagłośnienie. Rōwnież połōnczyniō mobilnikowe działały bez zarzutu. Jedyne z czym miołech problem, to nawigacyjo. Niyintuicyjno, bez aktualizacji map i trocha sie tła. Beztōż żech niy korzystoł z tego i wolołech Google Maps na mobilnioku. Poza tym to je fest udany system i jeszcze prōcz ôpcji dotykowych mioł klasyczne knefle do ôbsługi, co je godne pochwōł we erze dotykowych, ôdwracajōncych pozōr kierowcy tabletōw.

Dej pozōr tyż:  Geudka – dwugłoska „eu” w dialekcie głogóweckim

 

Jazda 

Fto jeździoł kiedykolwiek Fordym ten wiy, że Fordy prowadzōm sie jak żodne, inksze auta. Jeździołech Fiestōm, Focusym piyrwszej i trzeciyj generacyje, Mondeo a musza pedzieć, że w klasie producentōw aut masowych, Ford niy mo konkurencyje pod kōntym prowadzynio. Naprowdy to je przyjemność jeździć takimi autami. Niy inakszej bōło z Tourneo Custom. Przi tej masie mōgłoby sie wydować, że auto bydzie jeździć jak wōz z wōnglym w koło gruby. Tymczasem bōło zwinne choby Fiesta. Mimo, iż jest to auto pora razy wiynksze ôd Fiesty tak moga spokojnie pedzieć, że niy zachowywało sie nerwowo na sztrasie. Kożdy winkel pokonywōł pewnie, a na niyrōwnownościach bōł kōmfortowy. Jeździołech podobnymi autami i niy ma porównanio – Ford Tourneo Custom we swojej klasie niy mo konkurencyje pod tym kōntym.

 Auto dziynki mocnemu turbodieslowi wartko właziło na ôbroty. Ôd 1,5 tauzena turbina cisła auto do przodku. Co prowda asfaltu niy zwijoł jak gorole we Imielinie, ale tela mocy stykło, coby gibko ciś do przodku. Moc a wysoki mōmynt ôbrotowy, to je coś czego we autach nigdy niy powinno braknōńć, bo to je kwestio bezpieczeństwa. Rzadko kiedy idzie to spokopić, ale to niy rozłazi sie ô to wiela bydymy cisnōńć po autobanie, a ô to że bydymy mogli sprawnie pitnońć z niebezpiecznej sytuacyje a wartko ôminōnć jakoś przeszkoda.

Terozki trocha ô spolaniu. Autem bōłech w przeróżnych czyńsciach kraju. Po ôdbiorze ze Warszawy cisnōł żech pod Krakōw, bo na drugi dziyń bōła żyniaczka. Musiołech trocha pojeździć bez te dwa dni i bōłech trocha Ślōnsku, trocha we Małopolsce. Na weekend po żyniaczce pojechalimy do Zakopanygo. I sztrasa do Zakopanygo żech mierzōł pod kontym spolanio. Pod Tatry jechołech we trybie zwykłym. Jo mōm noga ciynżko, choby deputat gōrnika sprzed piytnostu lot. I tukej kolejne miłe zdarzynie. Jechołech bez 102 km a auto na trasie spoliło 9.8 litra ôleju napyndowego. Nazod jechołech podobnie, ale we trybie ECO. Czuć bōło, że auto je trocha zduszōne, ale ino trocha. We trybie ECO spolanie biyło kolejne rekordy. Na tej samej sztrasie zrobiōł żech wynik 8.1 litra. Przi tak wielgiej masie, klockowatymu nadwoziu spodziewołech sie wiynkszych wynikōw. A niy ukrywōm, we trybie ECO tak żech niy jechoł “ECO”. Bych sie musioł fest postarać, co by jechać ECO. Wtedy wetna sie, że zlazłoby poniżyj 8 litrōw. To je naprowdy ôszczyndne auto i moga pedzieć inżynierom Forda że zrobili dobro robota.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w czerwcu. Śląskie kalendarium

Potem przylazła szara rzeczywistość. Prziszoł nowy tydzień i musiōłech jechać do roboty. Godōm: to je dobro ôkazyjo do tego, co by sprawdzić czy Ford nadowo sie na auto na codzień. Jeździołech bez trzi dni sztrasa Krzeszowice – Katowice tam a nazod. Ford je moc zwrotny i mimo, że je fest długi, to w mieście radził sie blank dobrze. Niy roz we korku ôstrzegoł mie przodni radar przed kolizyjōm. Ze parkowaniym tyż niy miołech problemōw. Mimo iż je wielgi, to wielgie zdrzadła, kamera cofanio a czujniki pōmogały wjechać w nojmniejszo dziura. Zapōmniołech chyba wspomniyć ô lampach. Ford mo fest dobre, ledowe lampy. Bez noc miołech idealnie doświetlono droga, a bez te pora dni wracołech moc nieskoro do dōm. Moga to pedzieć – to bōł naprowdy dobry kamrat na rajza do roboty.

Na koniec…

 … trzeba pedzieć jedno: Ford Tourneo Custom to jedno z nojlepszych aut we tyj klasie. Ôferuje to czego brak je kōnkurencyje – dobrego prowadzynio. Jechołech różnymi vanami i zowdy ciepało budōm, roz na lewo a roz na prawo. Ford ôpanowoł do perfekcyje tworzynie aut, kere dajōm radość ze jazdy. Do tego trzeba dodać, że wszyjskie rozwiōnzanio w postrzodku ułotwiajōm wiynksze rajzy. Ino trzeba na te auto naszporować moc geltu, abo mieć kajś dobry leasing. Tako przijemność trocha kosztuje. Moja wersyja Active, to je auto wyposażone na full. Auto we tej konfiguracyje kosztuje prawie 214 tauzenōw złotych, ale za to dostowōmy auto, kere bydzie służyć nōm bez lata. Jeśli jest tako potrzeba to auto może robić za taksōwka, ale jo uważōm, że Ford Tourneo Custom je nojlepszym przocielem familijōw.

 

Robert Przeliorz – konserwator zabytków, muzealnik, kulturoznawca. Ślązak, ale przede wszystkim człowiek.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza