Na gōrnoślōnskich szportplacach – podsumowaniy 2018/2019

Skōńczōły sie szpile we szportach ôlimpijskich, to czas podsumować sezōn 2018/2019. Jaki ôn bōł dla szportu na Gōrnym Ślōnsku? Mieli my pŏra majstrōw, we tym piyrszego we fusbalu we lidze polskej ôd 30 lŏt. Ale czy bōł to richtich dobry rok?

Fusbal

Je sukces: Piast Gliwice piyrszy rŏz majstrym ligi polskej we fusbalu, majster po 30 latach wrōciōł na Gōrny Ślōnsk. Je super? Ja, ale yno we Gliwicach. Jak ôbejrzymy na cołki Gōrny Ślōnsk, to je licho, blank licho! We piyrszej polskej lidze yno dwa manszafty ze Gōrnego Ślōnska (ôkrōm Piasta jeszczy Górnik Zŏbrze), a bōły czasy, kiedy grało tam regularnie 4-5 manszaftōw. Tera we lidze czeskej je jych wiyncej… A im dalyj, tym to gorzyj wyglōndo. We II lidze grało 5 manszaftōw ze Gōrnego Ślōnska. Żodyn nie powalczōł ô awans, a do III ligi ślecioł GKS Katowice. We III lidze grały trzi manszafty ze Gōrnego Ślōnska i wszystke… śleciały do IV ligi: ROW Rybnik, Rozwój Katowice i Ruch Chorzōw. Ja, dobrze czytŏcie – Ruch Chorzōw ślecioł już do IV ligi… Tōż ciynżko nōm napisać, co to bōł dobry rok we fusbalu dlŏ gōrnoślōnskich manszaftōw we polskich ligach. Ale ze majstra Piasta durch sie fest radujymy.

A jak bōło we lidze czeskej? Mieli my tam trzi manszafty i po blank dobrym poczōntku Banika Ôstrawa nic synsownego my tam nie ugrali. Banik Ôstrawa doszed do finału Pucharu Rep. Czeskej, ale tam przegroł ze majstrym, Slaviōm Praga. We lidze ślecioł z 3 placu na piōnty i przegroł baraże ô Liga Europejskŏ. Dobre je ale to, że żodyn manszaft ze Gōrnego Ślōnska nie ślecioł niżyj.

Dej pozōr tyż:  Chaja na zimowym stepie

Hokej

Latoś szłoby napisać co to szport nŏrodowy Ślōnzŏkōw. Mōmy majstra ligi polskej i czeskej chopōw: GKS Tychy i HC Oceláři Trziniec. Mōmy majstra ligi polskej kobiyt (Polonia Bytōm) i wicemajstra ligi czeskej (SK Karwinŏ). Mōmy majstra juniorōw we lidze czeskej: HC Oceláři Trziniec. Szłoby pedzieć: nic yno gratulować i sie radować. Ja, gratulujymy majstrōm, ale widziymy tyż problymy. Ze rozgrywek latoś wycofały sie dwa manszafty ze Gōrnego Ślōnska: Ôrlik Ôpole i Polonia Bytōm, a przeca ci ôstatni byli 6 razy majstrym Polski. Tōż mōmy richtich dobre manszafty, ale jak ôbejrzeć na popularnoś tego szportu na Gōrnym Ślōnsku, to bez tyn rok trza pejdzieć, że sie napoczła zwijać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

fot. Jacek Tomaszewski

Voleybal

Tukej kōnstans. Dwa manszafty ze Gōrnego Ślōnska na podium ligi polske: majstrym ôstała ZAKSA Kyndzierzyn-Koźle, a trzejci plac do manszaftu ze Jastrzymbiŏ. We lidze utrzimoł sie GKS Katowice, a knap ô awans przegrała Stal Nysa, kerŏ skōńczōła na drugim placu we II lidze, ale awans mioł yno piyrszy manszaft. We ligach kobiyt ôrŏz ligach czeskich chopōw bez udziału naszych manszaftōw. We ligach czeskich grajōm manszafty ze miast granicznych: Ôstrawy i Fridka-Mistka, ale sōm to manszafty ze morawskej strōny.

Handbal

Szport ze potyncjałym rozwojowym na Gōrnym Ślōnsku. We lidze czeskej wicemajster do HC Banika Karwinej, to już take wysoke minimum dlŏ tego manszaftu. We lidze polskej po dobrej rōndzie podstawowej play-offy nie udały sie Górnikowi Zŏbrze, ale trzejci plac dlŏ Gwardyji Ôpole to srogi sukces i nadziejŏ na rozwōj, bo zdowŏ sie, co miasto postawiōło na handbal (chyba tyż kosztym wycofanego Orlika we hokeju).

Dej pozōr tyż:  Sól ziemi czarnej na deskach rybnickiego teatru

Basketbal

Latoś bez sukcesōw. BK Ôpawa zagrała we Lidze Majstrōw, po drugym placu we lidze czeskiej we sezōnie 2017/2018, ale fest jōm to przerosło. Wygrała yno piyrszy szpil, a potym wszystko przegrała. Widać bōło tyż, co niy majōm za fest dobrych basketbalerōw, bo jak prziszło grać szpile i we lidze czeskej i Lidze Majstrōw, to czansto przegrywali szpile we ôstatniej kwatyrce, kiej już brachowało siył. We lidze czeskej wlejźli do ćwierćfinału, ale ôdpadli we piyrszej rōndzie.

We lidze polskej GTK Gliwice skōńczōł we dolnej połowie tabuly.

 

To tejla na podsumowaniy. Ô inkszych szportach (fusbal amerykański, basebal, softbal) bańdziymy pisać inedy.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza