Na gōrnoślōnskich szportplacach, 6.06.2021

We miniōnym tydniu skōńczyły sie ôstatnie rozgrywki dlŏ sezōnu 2020/2021 we szportach, kere grane sōm na ôlimpiadach. Bōła to polskŏ liga handballa chopōw.

SPR Chrobry Głogōw – Górnik Zŏbrze 27-29
Zagłębie Lubin – Gwardia Ôpole 30-26

Gwardia Ôpole – Energa MKS Kalisz 28-26
Górnik Zŏbrze – Azoty Puławy 22-28

Po 26 szpilach Górnik Zŏbrze  je 4, a Gwardia Ôpole 5.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tera mōmy dziebko ôddychu na Europejske Majsterszafty we fusbalu, a potyn Ôlimpijske Szpile we Tokio.

 

Dej pozōr tyż:  Katowice: Teatr Korez w czerwcu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza