Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.07.2018

Drugŏ kolejka we polskej i czeskej lidze, a u ślōnskich manszaftōw dalyj bez zmian…

We I lidze polskej grŏ yno Gōrnik Zŏbrze, bo Piast Gliwice mŏ szpil we pōniydziałek na wieczōr. We Zŏbrzu po nieudnyn szpilu we II rudzie kwalifikacyji do Ligi Europy (przegranŏ we czwŏrtek u siã 0-1 z AS Trenczyn), we niedziela czekali na kōmplet punktōw ze Wisłōm Płock. Szpil bōł wyrōwnany, ale piyrszego tora strzelōła Wisła, a gynau Ricardo Cavalcante Mendes (46 minuta). We 76 minucie na 1-1 trefiōł Igor Angulo i tak już ôstało do kōńca szpilu.

II liga polskŏ:
Rakōw Czynstochowa – GKS Jastrzymbie 2-2
Podbeskidzie Biylsko-Biołŏ – Termalica 1-2
GKS Tychy – Chrobry Głogōw 1-1
Ôdra Ôpole – Sandecja 1-0
ŁKS Łōdź – GKS Katowice 0-1

Na piyrszym placu po dwōch kolejkach je Ôdra Ôpole.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We lidze I czeskej wszystke trzi manszafty ze Ślōnska przegrały swoje szpile.

Slezsky Ôpawa grŏ u siã ze Fastawym Zlin i ôd samego poczōntku mieli pod gōrka. Nojpiyrw czerwōnŏ kartka dostoł Jaroslav Svozil (już we 15 minucie), chwilã potym na 1-0 dlŏ Zlina trefiōł Lukáš Bartošák (20 minuta). Ôpawa prōbowała we ôsłabiynu wyrōwnać i udało sie to już we 36 minucie, kiedy tora dlŏ Slezkygo strzelōł David Puškáč. Po przerwie corŏzto barzyj bōło widać przewaga jednego fusbalŏrza po strōnie Zlina i we 54 minucie we tor ôd Ôpawy trefiōł Tomáš Poznar, kery prziszed do Fastawu nazŏd z wypożyczynia w Ôstrawie.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Jeszczy srogszego pecha mioł Banik Ôstrawa, kery przegroł we doliczōnym czasie w Uherskim Hradišciu z FC Slovacko 2-1. Nojpiyrw gospodŏrze trefiyli we 22 minucie po torze Jana Kuchty. We 35 minucie wyrōwnoł Daniel Holzer i kiedy prawie wszyscy liczyli już, ze ôba manszafty potajlujōm sie punktōma, to w 92 tora dlŏ Slovacka strzelōł Filip Kubala.

Blank inaczyj wyglōndoł szpił MFK Karwinej, kerŏ grała w Pradze ze Slaviōm i przegrała klar, bo aże 4-0. Po tej kolejce Karwina je już ôstatniŏ we lidze.

II liga czeskŏ:

Fotbal Trziniec  – SK Prosztejow 0-2

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza