Na gōrnoślōnskich szportplacach: 25.03.2018

We tyn weekend grały szpile reprezyntacyje krajōw, bezsto fusbalorze we ligach czeskej i polskej mieli fraj. Ale trocha sie bez tyn czas dzioło. We Zŏbrzu Gōrnik groł skuli 70 geburstaku szpil ze Hajdukym Split. Wygroł Gōrnik 3-2 (2-2) po torach Łukasza Wolsztyńskiego, Igora Angulo i Daniela Lizki.

We II ligach bōły yno zaległe szpile (Slezsky Opava wygroł 2-0 z FK Usti nad Labem i dierży zicher piyrszy plac) a awansym (Ôdra Ôpole przegrała 1-2 ze GKS Katowice).

 

Dzioło sie za to kupa we hokeju. We polskej lidze napoczły sie finały ô majstra Polski. Dōminuje GKS Tychy, kere wygrało ze KS Tauronym GKS Katowice piyrsze 3 szpile i we pōniedziałek na wieczōr może we Katowicach już fajerować majstra, jak wygrōł sam czwŏrty szpil. Do tej pory bōły take wyniki:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

21 marca – GKS Tychy – GKS Katowice 5-0

22 marca – GKS Tychy – GKS Katowice 6-0

25 marca – GKS Katowice – GKS Tychy 3-4

 

Wiynksze emocje naszykowali swojym kibicōm hokeisty HC Oceláři Trzyniec. Potrzebowali aż 7 szpilōw coby wygrać z Dynamo Pardubice i wlejź do pōłfinału, kaj czekŏ na nich manszaft ze Hradec Kralove.

We wszystkich szpilach ôd HC Oceláři Trzyniec ze Dynamo Pardubice wyrywali gospodŏrze, ale 7. szpil Trzyniec wygroł aż 8-1. Gwiŏzdōm szpilu wszyscy uznali nie hokeisty, kery zdobōł aż 3 tory (Ondřej Kovařčík), ale Davida Cienciala, kery mioł aże 7 asystōw! Wszystke wyniki z tego tydnia:

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

21 marca – HC Oceláři Trzyniec – Dynamo Pardubice 3-2

23 marca – Dynamo Pardubice – HC Oceláři Trzyniec 6-3

25 marca – HC Oceláři Trzyniec – Dynamo Pardubice 8-1

 

Foto: Werk-Arena we Trzyńcu – Anna Długosz.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza