Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.06.2020

Napoczły sie szpile ô majsta i utrzimaniy we lidze polskej a czeskej. Nie bōł to za fest udany weekend dlŏ manszaftōw ze Gōrnego Ślōnska. Jejich hōnor uratowoł manszaft ze Zŏbrza, choć we 86 minucie i ôn przegrywoł u siã jeszczy 1-2.

Fusbal

Liga polskŏ

Piast Gliwice – Lech Poznań 0-2
Górnik Zŏbrze – Korōna Kielce 3-2

Po piyrszym z siedmiu szpilōw rōndy ô majstra i utrzimaniy Piast Gliwice je 2, a Górnik Zŏbrze je 9.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Liga czeskŏ

Banik Ôstrawa – Slavia Praga 1-3
Fastav Zlin – Slezsky FC Ôpawa 3-1
FK Teplice – MFK Karwinŏ 4-1

Po piyrszych szpilach ô majstra i utrziamniy Banik Ôstrawa je 6, MFK Karwinŏ 14, a Slezsky Ôpawa ôstatni.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 08.05.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza