Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.05.2023

ZAKSA Kadzierzin-Kojźly trzejci rŏz za rajōm Majstrym Europejskej Ligi Majstrōw we necbalu! Gratulujymy wygranej we… gōrnoślōnskim finale ze manszaftym Jastrzymbia, kery pŏra dni warcij we takej samej parze ôstoł majstrym Polski.

Ôkrōm tego sukcesu, bōł to ale dlŏ manszaftōw ze Gōrnego Ślōnska tydziyń zmarniōnych szansōw: HCB Karwina, kerŏ po dwōch szpilach prowadziōła 2-0. przegrała finał czeskej ligi handbala 2-3. Basketbalŏrze Ôpawy nie wykorzystali atutu swojej szporthale we halbfinale ligi czeskej i ze sztandu 3-1 zrobiōło sie 3-3, a ôstatni szpil w pyndziałek bańdzie we Nybmburku.

Co jeszcze? Ôbejrzijcie wszystke rezultaty.

Fusbal

Liga polskŏ chopōw
Górnik Zŏbrze – Pogoń Szczecin 2-1
Warta Poznań – Piast Gliwice – (pyńdziałek)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po 33 szpilach Piast Gliwice je 5, a Górnik Zŏbrze 6.

Liga czeskŏ chopōw
Banik Ôstrawa – Teplice 2-1

Po 33 szpilach Banik Ôstrawa je na 11 placu.

Necbal

Europejskŏ Liga Majstrōw chopōw finał
Jastrzębski WęgielZAKSA Kandzierzin-Kojźly 2-3

Handbal

Liga czeskŏ chopōw play-off, finały
Talent ROBSTAV-M.A.T. Pilzno – HCB Karwinŏ 34-29 i 30-25

Sztand 2-3 dlŏ Pilzna, kere ôstało majstrym. Nōm prziszło sie radować ze strzybnego medalu dlŏ Karwinej we czeskim handbalu, a brōnzowego dlŏ Górnik Zŏbrze we polskim.

Liga polskŏ chopōw
Zagłębie Lubin – Górnik Zŏbrze 27-26
Gwardia Ôpole – MMTS Kwidzyn 33-25

Dej pozōr tyż:  Zaproszenie na kursy online dotyczące Śląska

Po 26 szpilach Górnik Zŏbrze je 3, a Gwardia Ôpole 10.

Korbbal

Liga czeskŏ chopōw, halbfinał

Era Basketball Nymburk – BK Ôpawa 90-70 i 89-77

Sztand po 6 szpilach 3-3. W pyńdziałek óstatni szpil we Nymburku.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza