Na gōrnoślōnskich szportplacach, 19.08.2018

Zajś słaby tydziyń gōrnoślōnskich manszaftōw i to tak samo w lidze polskej jako i czeskej.

We I lidze polskej we sobota Gōrnik Zŏbrze u siã groł ze Lechiōm Gdańsk. We Zŏbrzu mieli nadziejŏ prześcignōnć Lechiŏ, ale manszaft ze Gdańska pokŏzoł, co ôstatnio je we formie i wygroł 2-0 po torach ôd Karola Fili i Flavio Paixao.

Piast Gliwice tyż piyrszy rŏz w tym sezōnie przegroł. Fusbalŏrze z Gliwic mieli ale ciynższe zadaniym, bo grali ze trzeciōm przed tōm rundōm Jagiellōniōm Biołtysok. Nojpiyrw na 1-0 dlŏ Jagiellōnii trefiōł Mile Savkovic (22 minuta). Po pauzie wyrōwnoł Patryk Dziczek (58 minuta), kery mōmynt nieskorzyj mōg trefić na 1-2 dlŏ Piasta. Tak sie ale nie stało i Jagiellōnia strzelōła tora na 2-1 we 95 minucie.

Piast Gliwice je 5, a Gōrnik Zŏbrze 9.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We II lidze polskej manszafty ze Gōrnego Ślōnska grały tak:

Ôdra Ôpole – GKS Jastrzymbiy 1-2
GKS Tychy – Stōmil Ôlsztyn 0-3
Stal Mielec – Podbeskidzie Biylsko-Biołŏ 0-1
GKS Katowicy – Wigry Suwałki 2-0

Biylsko-Biołŏ je trzeciŏ, GKS Katowicy 5, Ôdra Ôpole 10, GKS Tychy 14, GKS Jastrzymbiy 17.

 

We I lidze czeskej Slezky Ôpawa pojechoł do Mladej Bolesław i mioł tam fest klupane. Mladŏ Bolesław wygrała 6-1 i strzelōła we jednym szpilu tela samo torōw co we wszystkich szpilach do terŏzki. Jedynego tora dlŏ Ôpawy trefiōł Matěj Helebrand.

MFK Karwina grała u siã ze Viktoriōm Pilzno, kere po 4 szpilach miało kōmplet punktōw. Viktoria i we Karwinej nie przerwała seryje i wygrała tyn szpil 1-0.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Banik Ôstrawa zajś bandzie grać we pōniydziałek (ze Sigmōm Ołomuniec) i szpil idzie ôglōndać ôd 18.00 live na ČT sport.

Banik je 5, Slezky Ôpawa 14, MFK Karwina 15.

We drugej lidze czeskej Fotbal Trziniec przegroł we Znojmie 2-0 i bez punktu je na ôstatnim placu we tabuli.

 

Foto na wiyrchu: PIVISO, via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza