Na gōrnoślōnskich szportplacach, 18.08.2019

Ligowo durch jeszczy yno ô fusbalu, do tego ô blank słabym weekyndzie dlŏ gōrnoślōnskich manszaftōw.

Liga czeskŏ

Wszystke gōrnoślōnske manszafty we lidze czeskej przegrały swoje szpile, z tego Ôpawa i Karwinŏ u siã. We sobota Slezsky Ôpawa przegroł ze morawskim Fastavym Zlin gładko 0-3. We niedziela we Pradze jedyn z nojstarszych szpilōw we lidze czeskej: Sparta Praga – Banik Ôstrawa. Gōrōm terã bōł ale manszaft ze stolicy Rep. Czeskej, kery wygroł 2-0. Ôstani szpil to byzuch Slovana Liberec we Karwinej. Choć Slovan kōńczōł we dziewōntka, to wygroł tyn szpil 0-1.

Po 6 szpilach Banik Ôstrawa je 8, SKC Ôpawa 13, a MFK OKD Karwinŏ 16 (ôstatniŏ).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Liga polskŏ

Dziebko lepiyj bōło we lidze polskej. We sobota Górnik Zŏbrze groł we Biołymstoku. Chociŏż fusbalery ze Zŏbrza kupa atakowali, to katastrofalne fejlery we ôbrōnie spowodowały, iże Jagiellonia Biołystok wygrała 3-1. We niedziela za to drugi rŏz zapunktowoł Piast Gliwice, kery wygroł u siã 1-0 ze Wisłōm Płock.

Po 5 szpilach Piast Gliwice je 5, a Górnik Zŏbrze 8.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza