Na gōrnoślōnskich szportplacach, 18.04.2019

Dzisiej dziebko ô handbalu, basketbalu a voleybalu, bo w tych szportach tyż już grajōm play-offy.

Basketbal

BK Ôpava po ciynżkym poczōntku sezōnu, kaj bōło widać, co skuli graniŏ szpilōw i we Lidze Czeskej i Europejskej Lidze Majstrōw basketbalŏrzōm ze Ślōnska napoczło brachować luftu, miała fest udany kōniec rundy podstawowej i wskoczōła do piyrwszej połōwki tabuli z ôstatniego placu. Tam wygrała wiynkszość szpilōw i wlazła do play-off już ze szōstego placu, kaj ôd soboty bańdzie grać ze trzecim BK Decin. Grŏ sie do 4 wygranych szpilōw.

Voleybal

We polskej lidze voleybala ZAKSA Kyndzierzyn-Koźle dōminowała runda podstawowŏ, kaj wygrała 21 ze 24 szpilōw i z piyrszego placu wlazła do play-off. Tam we halbinale napoczły sie schody, bo ZAKSA przegrała piyrszy szpil u siã ze Wartōm Zawiercie, a grŏ sie yno do 2 wygranych. Wczorej we Zawierciu ZAKSA przegrała piyrsze 2 sety, ale ôd 3 przipōmniała sie, fto rzōndziōł cołki sezōn i wygrała cołki szpil 2-3. Ôstatni szpil we strzoda, 24 kwiytnia, zajś we Kyndzierzynie.

Drugym manszaftym ze Gōrnego Ślōnska, kery wlŏz do play-off je Jastrzębski Węgiel. Po rundzie podstawowej voleybalŏrze ze Jastrzymbia mieli 3 plac i musieli napoczynać we Warszawie ze ONICO, kaj wygrali 1-3. Drugi szpil u siã we sztwŏrtek.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kiej ôba manszafty z Gōrnego Ślōnska wygrajōm swoje szpile, to ô majstra latoś bańdziymy zicher.

Handbal

We lidze polskej Górnik Zŏbrze skōńczōł na 3 placu, a Gwardia Ôpole na 4. Manszaft z Ôpolŏ je już po piyrszym szpilu 1/4 finału ze Azotōma Puławy, kery wygrŏ 27-25. Górnik Zŏbrze bandzie grać dopiyro 23 kwiytniŏ ze MMTS Kwidzyń. Grŏ sie do 2 wygranych szpilōw.

Dej pozōr tyż:  Teatr Śląski na Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia

We lidze czeskej Banik Karwina po fest udanym poczōntku skōńczōł runda podstawowŏ na 2 placu, a manszaft z Fridka-Mistka na 7. Banik Karwina play-off bańdzie grać we halbfinale ze Duklōm Praga, kerŏ bōła 5. Piyrszy szpil we niedziela. Grŏ sie do 3 wygranych.

Fridek-Mistek grŏ ô place 5-8.

 

Fotografijŏ: Tadeáš Bednarz [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza