Na gōrnoślōnskich szportplacach: 18.03.2018

Tyn tydziyń zaczniymy ôd hokeja, bo sōm my już we fazie play-offōw.

We polskej lidze sōm już pōłfinały. Dalyj trwŏ dobrŏ passa gōrnoślōnskich manszaftōw.

Tauron KH GKS Katowice wygrywŏ Comarchem Cracoviōm Krakōw już 3-1 i je blisko wyeliminowania Majstra Polski. Po wygraniu piyrszego szpilu 5-3 we kolejnych bōły take wyniki:
12 marca: 4-2 dlŏ Katowic
15 marca: 4-3 dlŏ Cracovii
16 marca: 2-1 dlŏ Katowic, po dogrywce i we Krakowie.

Nojbliższy szpil 19 marca we Katowicach. Jak wygrōł manszaft z Katowic to bandzie be finale, bo groł sie do 4 wygranych szpilōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jeszczy lepiyj poszło GKS Tychy, kere już wyeliminowało TatrySki Podhale Nowy Tŏrg. We dzisiejszym (18.03) szpilu wygrału u siebie 6-4 i cołke zmaganiy 4-1. We inkszych szpilach w tym tydniu bōły take wyniki:
14 marca: 5-2 dlŏ Nowego Tŏrgu
15 marca: 3-2 dlŏ Tychōw, we Nowym Tŏrgu.

Jak jutro abo jedyn z trzech szpili wygrajōm Katowice to bandziymy mieć gōrnoślōnski finał.

Mōmy też złe wiejści. We meczu ô utrzimanie Naprzōd Janōw przegroł z Automatykōw Gdańsk 1-4. Naprzōdowi udało sie wygrać yno jedyn szpil i to po karnych.

We Rep. Czeskej gorzyj idzie HC Oceláři Trzyniec. We tym tydniu grali aż 4 szpile i na dzisiej je 2-2. Ôba manszafty wygrywały yno u siebie. Groł sie do 4 wygranych szpilōw. Trzyniec mŏ ta przewaga, że bandzie wiyncej groł u siebie. We tym tydniu bōły take wyniki:
13 marca: 3-2 dlŏ Trzyńca, po karnych
14 marca: 4-1 dlŏ Trzyńca
17 marca: 3-2 dlŏ Pardubic
18 marca: 3-0 dlŏ Pardubic

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

 

Gorzej idzie naszym manszaftōm we fusbalu.
We lidze polskej Piast Gliwice bez torōw zremisowoł u siebie ze Zŏgłmbiym Lubin.
Zremisowoł też Gōrnik Zŏbrze we Kielcach ze Korōnōm 2-2. Gōrnik przegrywoł już 2-0 po torach Cvijanovica (2 minuta, elwer) i Kaczarawy (63 minuta). We 65 czerwōnŏ kartka dostoł szpiler ôd Korōny (Żubrowski) i Gōrnik zaczōn ôdrabiać straty. Nojpiyrw we 69 minute tora samobōjczego strzelōł szpiler, kery groł kiedyś we Gōrniku – Kallaste. We 74 minucie wyrōwnoł Wieteska.

We tabuli bez zmianōw: Gōrnik 4, Piast 12.

We czeskej lidze dalyj bez zmianōw – Ôstrawa przegrywoł, a Karwina remisuje. Srogie nadzieje bōły we Baniku Ôstrawa, kaj ôd tydnia je nowy tryner. Po dobrym szpilu w Pucharze Czech (Banik ôdpŏd po elwrach ze Mladōm Boleslav) do Ôstrawy przijechała Dukla Praga, kerŏ tyż starŏ sie ô utrzimaniy. Banik przegroł tyn szpil 1-2, a tora strzeloł Milan Baroš dopiyro we 91 minucie, jak już bōło 2-0 dlŏ Pragi.
Lepiyj poszło MFK Karwina, kerŏ zremisowała we Ołomuńcu ze Sigmōm 1-1. Tora dlŏ Karwiny na 1-1 strzelōł we 68 minucie Lukáš Budínský.

Karwina je 10, Banik ôstatni (16).

A jak grały nasze manszafty we drugich ligach?

GKS Tychy – Stomil Ôlsztyn 1-0
Ruch ChorzōwPodbeskidzie Biylsko-Białŏ 0-2
Ôdra Ôpole a GKS Katowice majōm przełożōne szpile.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

We tabeli liderym je dolnoślōnskŏ Miedź Legnica, 4 Ôdra Ôpole, 9 GKS Katowice, 10 Biylsko-Białŏ, 12 GKS Tychy, 18 (ôstatni) Ruch Chorzōw.

We drugej lidze czeskej nasze manszafty mioły take wyniki:

FC MAS Taborsko – Slezsky Ôpawa 0-3
Fotbal Trzyniec – FK Banik Sokolov 1-1
FC Sellier&Belot Vlašim – MFK Frydek-Mistek 4-0

Slezsky Ôpawa je piyrszy, Trzyniec 3, Frydek-Mistek ôstatni (16).

 

Foto: Werk-Arena we Trzyńcu – Anna Długosz

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza