Na gōrnoślōnskich szportplacach, 16.09.2018

Ôstatni tydziyń nojlepiyj wylŏz handbalistōm z Gōrnego Ślōnska. Kōmpletnie nie udoł sie start hokeistōm Trzińca. A nojważniejsze szpile we fusbalu dzisiej na wieczōr. We Sosnowcu ze Zŏgłymbiym bandzie grać Gōrnik Zŏbrze, a we Ôstrawie Banik zagrŏ ze Spartōm Praga. Tyn ôstatni szpil idzie zajś ôbejrzeć live na CT Sport ôd szōstyj na wieczōr.

We tyn tydniu podŏwōmy same wyniki.

Handbal

I Liga czeskŏ – 2. kolejka
Banik Karwina – Cement Hranice 26-24

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I Liga polskŏ – 3. kolejka
Gwardiŏ Ôpole – MKS Piotrkowianin 26-26 (po karnych 3-4)
Gōrnik Zŏbrze – Pogōń Szczecin 32-26

Fusbal

I Liga polskŏ
Piast Gliwice – Arka Gdynia 1-0
Zŏgłymbie Sosnowiec – Gōrnik Zŏbrze – pōniydziałek wieczōr

II liga polskŏ
Chrobry Głogōw – GKS Katowicy 2-0
Ôdra Ôpole – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-1
GKS Tychy – Biylsko-Biołŏ 2-2
GKS Jastrzymbiy – Garbarnia Krakōw 1-2

I Liga czeskŏ
Viktoria Pilzno – Slezsky Ôpawa 1-0
FK Teplice – MFK Karwina 2-1
Banik Ôstrawa – Sparta Praga – pōniydziałek wieczōr

II liga czeskŏ
Fotbal Trziniec – Banik Sokolov 2-0

Hokej

I liga czeskŏ
Berani Zlin – Očelari Trziniec 4-2
Očelari Trziniec – HC Ołomōniec 2-3

I liga polskŏ
GKS Tychy – GKS Taurōn Katowicy 3-2
Automatyka Gdańsk – JKH GKS Jastrzymbiy 1-2
Polōnia Bytōm – Unia Ôświyncim 5-4
Unia Ôswiyńcim – Ôrlik Ôpole 3-2
GKS Taurōn Katowicy – Zŏgłymbiy Sosnowiec 3-2

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza