Na gōrnoślōnskich szportplacach, 15.03.2020

Cołki świat strzimoł luft i czekŏ co bańdzie dalyj skuli korōnawirusa. Ôdwoływane sōm też szportowe szpile, turnieje, etc. Nieftore ligi ôstały już skuli tego zakōńczōne. Z tych co nŏs interesujōm, to czeskŏ i polskŏ liga hokeja. W Rep. Czeskej zakōńczyli sezōn na rōndzie podstawowej (52 szpile). HC Oceláři Trziniec skōńczōł na 2 placu i zakwalifikowoł sie do Europejskej Ligi Majstrōw. We lidze polskej bōły już pōłfinały, ale cofli tyż wszystko do tabuli po sezōnie podstawowym. Skuli tego nojbarzij pokrziwdzōny je GKS Katowice, kery we 1/4 finału wyeleminowoł TatrySki Podhale Nowy Tŏrg, ale Nowy Tŏrg dostoł brōnzowy medal, a GKS Katowice ôstoł 6 plac. Majstrym ôstoł GKS Tychy.

Inksze rozgrywki sōm na razie zawieszōne. Co bańdzie dalyj ôbejrzymy we nojbliższych tydniach.

A we ôstatnim tydniu zagrane bōły jeszcze dwa szpile, z czego nojbarzij szkoda przegranej ZAKSY u siã we 1/4 finału Ligi Majstrōw. Po wygranej we Rusyji liczyli my na awans do nojlepszej czwōrki, ale manszaft z Kemerowa ôkozoł sie lepszy i to ôni radujōm sie ze wygranej we sumie dwōch szpilōw.

Necbal

Europejskŏ Liga Majstrōw – 1/4 finału
ZAKSA Kandzierzin-Kojźly – Kuzbass Kemerowo 1-3 (piyrszy szpil 3-2)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Handbal

Liga czeskŏ
HC Banik Karwinŏ – Talent Robstav Pilzno 27-24

Po 21 szpilach HC Banik Karwinŏ je 4.

 

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza