Na gōrnoślōnskich fusbalplacach, 6.02.2022

Dzisiej, skuli ôlimpijskich szpilōw, ôgraniczymy sie yno do fusbalu, bo i we Polsce i we Rep. Czeskej napoczła sie fusbalowŏ wiosna.

A napoczła sie dlŏ ślōnskich manszaftōw fantastycznie! Wygrane we 3 z 4 szpilōw, a do tego Karwinŏ, kerŏ we 19 szpilach uzbiyrała całe 5 pōnktōw i je na ôstatnim placu, ôgrała we Pradze lidera ze Slavii!

Liga czeskŏ chopōw
Slavia Praga – MFK Karwinŏ 0-1
Mlada Boleslav – Banik Ôstrawa 2-3

Po 20 szpilach Banik Ôstrawa je 4, a Karwinŏ durch ôstatniŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Liga polskŏ chopōw
Stal Mielec – Górnik Zŏbrze 1-2
Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 0-2

Po 20 szpilach Górnik Zŏbrze je 6, a Piast Gliwice 12.

A do tego informujymy ô majstrach dlŏ modych fusbalŏrzy we futsalu ze Rekordu Biylsko-Biołŏ: http://bts.rekord.com.pl/index.php/wiadomosci-mlodziez/4287-zloto-piate-z-rzedu-rekord-u15

Gratulujymy!

Za tydziyń już normalny przeglōnd po gōrnoślōnskich szportplacach.

Dej pozōr tyż:  Wyrzeźbione życie – opowieść o Augustynie Dyrdzie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza