Mysłowice: Ôżarty szofer wjechoł w inksze auto i uciyk

Policyjōny mysłowskij drogōwki w sobotã zastawiyli 24 lata modego miyszkańca Mysłowic, kery na ul. Reja ôżarty sprawiōł kolizyjõ i uciyk. Chop w ôrganiźmie mioł bezma 2 prōmile alkoholu. Pōnadto pokŏzało sie, iże posiadŏ sōndowy zakŏz kludzyniŏ wozideł mechanicznych, a hned przed zdarzyniym zniszczōł taksōwkã na ul. Robotniczyj. Grozi mu do 5 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W sobotã kole godz. 19:20 na ul. Reja doszło do zdarzyniŏ drōgowego z udziałym wozideł volkswagen jak tyż skoda. Po przijeździe na plac patrol drogōwki trefiōł ino poszkodowanõ, szoferkã skody 46-letniõ mysłowiczankã. Kobiyta wyklarowała policyjōnōm, iże na zadek jeji wozidła najechoł szofer volkswagena i po zdarzyniu propōnowoł coby sie „dogŏdali”. Kobiyta wyczuła jednak ôd modego chopa wōń alkoholu i zazwōniyła po policyjõ. Wtynczŏs ôn uciyk. Szandarzi wziōnli tōż szukać sprŏwcy. Na krziżōwce ul. Reja i Brzezińskij dojzdrzeli chopa, co ôdpowiadoł ôpisowi. Ôn, jak ich ôbejzdzoł, zaczōn uciykać. Po krōtkim pościgu wachtyrze prawa chyciyli chopa. Pokŏzoł sie nim 24 lata mody mysłowiczōn. Chop w ôrganiźmie posiadoł bezma 2 prōmile alkoholu. Do tego po wybadaniu w policyjnych systymach pokŏzało sie, iże posiadŏ sōndowy zakŏz kludzyniŏ wozideł mechanicznych, a 40 minut przed wypadkym poprzniōł auto ôd fyrmy taksōwkarskij na ul. Robotniczyj. 24-latek ôstoł zawarty w policyjnym hereszcie. Za popołniōne przestympstwa grozi mu do 5 lŏt za krŏtkami.

Zdrzōdło: KMP Mysłowice

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-