Muzeum Miejskie w Tychach – „Ulice i kwartały – poznaj, poczuj, projektuj”

To seria działań skierowanych do uczniów klas V–VIII, którzy poznają miasto i dowiedzą się jak je dobrze zaprojektować. Uczestnicy wcielą się w rolę architektów i urbanistów, by wspólnie stworzyć miasto, w którym dobrze się żyje. Projekt realizuje Muzeum Miejskie w Tychach wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach. Podczas jego trwania, uczniowie wezmą udział w warsztatach tworzenia gier planszowych oraz warsztatach architektoniczno-urbanistycznych. A jego zwieńczeniem będzie turniej gier planszowych.

Na pierwszych warsztatach, prowadzonych przez Kamila Szewczyka, uczestnicy podejmą próbę stworzenia własnej gry planszowej. Zwieńczeniem warsztatów będzie przygotowanie prototypu architektoniczno-urbanistycznej, edukacyjnej gry planszowej, będącej narzędziem wykorzystywanym podczas lekcji m.in. geografii, historii, plastyki, techniki, wiedzy o kulturze, podczas godziny wychowawczej etc. Gra stanie się także dobrym narzędziem do wspólnego, rodzinnego, czy koleżeńskiego spędzania wolnego czasu. W zamyśle ma być przeznaczona dla dzieci i młodzieży, osób w średnim wieku oraz seniorów; aby zagrać potrzebnych będzie 2-4 graczy, którzy wcielą się w rolę architektów i urbanistów. Dzięki licznym informacjom o miejscach w mieście, gra pozwoli także na poszerzenie wiedzy geograficznej, urbanistycznej, z uwzględnieniem ekologii, a także wiedzy historycznej. Będzie liczyć się nie rywalizacja, a współpraca i współodpowiedzialność.

W trakcie warsztatów architektoniczno-urbanistycznych, prowadzonych przez Aleksandra Krajewskiego, porozmawiamy o mieście „dobrym do życia” – takim, w którym uczniowie sami chcieliby mieszkać i żyć. Młodzi ludzie poznają podstawowe informacje o budownictwie, architekturze i funkcjonowaniu miasta, a także elementy istotne i potrzebne do zaprojektowania miasta – w tym także Tychów. Uczestnicy samodzielnie, moderowani przez prowadzącego, będą wnioskowali, o ich zdaniem, najpotrzebniejszych i najważniejszych elementach, bez których życie w mieście byłoby znacznie utrudnione. Zwrócimy uwagę, że również młodzi mogą samodzielnie kształtować otoczenie, w którym żyją i mieszkają, a ich pomysły mogą być realizowane. Bo miasto nie jest tworem, na które mieszkańcy nie mają wpływu!

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne, a także warsztaty tworzenia gier będą wstępem do pobudzenia u najmłodszych ciekawości miasta, swojego osiedla, dzielnicy – najbliższego, jak i dalszego otoczenia. Końcowym działaniem podsumowującym będzie turniej gier planszowych dla uczestników projektu oraz ich rodzin i przyjaciół.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zadaniem projektu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie” jest łączenie kultury i oświaty poprzez współpracę edukatorów z uczniami.

Projekt „Ulice i kwartały – poznaj, poczuj, projektuj”, realizowany jest w programie Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021”.

#bmk #bardzomlodakultura

Warsztaty tworzenia gier planszowych
prowadzi:
Kamil Szewczyk – magister informacji naukowej, programista i menadżer, trener metodologii Dragon Dreaming. Zajmuje się promowaniem wartości fair trade, zrównoważonego rozwoju oraz projektowaniem gier edukacyjnych. Aktywnie współpracuje z organizacjami takimi, jak: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Stowarzyszenie Kurka Wodn oraz Śląskim Ruchem Klimatycznym.
data: 3 października 2019 (czwartek), godz. 11.50–13.30
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach (ul. Wojska Polskiego 10)

Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne
prowadzi:
Aleksander Krajewski – architekt, właściciel pracowni projektowej Blomm, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Katowicach, związany z Fundacją Napraw Sobie Miasto.
data:
4 października 2019 (piątek), godz. 15.00–16.30
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach (ul. Wojska Polskiego 10)

Turniej gier planszowych – podsumowanie projektu
data: 26 października 2019 (sobota), godz. 11.00–14.00
miejsce:
Muzeum Miejskie w Tychach, Stary Magistrat (pl. Wolności 1)

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Więcej:  http://muzeum.tychy.pl/wydarzenie/ulice-i-kwartaly-poznaj-poczuj-projektuj/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza