Motōr na jezdni i tōna szczyńściŏ na autobanie A1

To cud, iże kerowca i pasażer sōm cołcy po wczorejszym wypadku na autobanie A1. Skuli za srogigo szwōngu, kludzōny ôd 54-latka volkswagen wypŏd z drōgi i trzasnōł w bariery ynergochłōnne. Szlag bōł taki mocny, iże z auta wypŏd motōr i leżoł pŏrãdziesiōnt metrōw dalij.

Zgłoszynie ô zdarzyniu na autobanie A1 w Mszanie, zarŏz przed sjazdym na DW 933, policyjōny dostali po godzinie 19.00. Na plac pojechoł patrol ruchu drōgowego. Volkswagen caddy leżoł na boku, na postrzodku jezdnie z hned blank zniszczōnym przodkym. Jak ôbsztalowali mōndurowi, autym rajzowało dwōch chopōw. Kerujōncy prŏwdopodobnie jechoł ze za srogōm wartkościōm, a iże warōnki do jazdy niy były nojlepsze, to wpŏd w poślizg, wypŏd z drōgi i wjechoł z impetym w bariery ynergochłōnne. Szlag bōł taki mocny, iże z auta wypŏd motōr i leżoł pŏrãdziesiōnt metrōw dalij. Ô richtich szczyńściu mogōm gŏdać chopi, co jechali volkswagenym, bo z auta wyszli przed siebie i bez żŏdnych ran. Kerowca za sprŏwiynie zagrożyniŏ bezpiyczyństwa w ruchu drōgowym ôstoł skŏrany sztrofōm.

Zdrzōdło i fotografije: KPP Wodzisław

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: "Prosimy do stołu" Rokita, Szczerek, Chojnacki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza