Metallica bardzo ślōnskŏ

Wczorej, 28 kwietnia, Metallica przijechała do Tauron Areny w Krakowie we swojij trasie kōncertowyj WorldWired. Giganciŏ trashmetalu zagrali take hity jak Nothing Else Matters, Master of Puppets abo Enter Sandman, ale zaskoczyli fanōw jeszcze czymś. Wczorej na wieczōr we Krakowie Robert Trujillo i Kirk Hammett zagrali „Wehikuł Czasu” ślōnskigo zespołu Dżem.

Chociŏż wczorej grupa przijechała do Krakowa, to chopcy majōm radzi Ślōnsk, bo niy ino jejich piyrszy kōncert w Polsce bōł we katowskim Spodku w 1987 roku, ale tyż ze jedynŏstu swojich kōncertōw w Polsce, sześ grali w Chorzowie abo w Katowicach.

Niy bōł to piyrszy rŏz, jak Metallica przijechała kajś ze przigotowanōm lokalnōm muzykōm. Bez przikłŏd 2 kwietnia we O2 Arenie w Pradze szło posuchać „Jožina z bažin” Ivana Mládka, 11 kwietnia we Gynewie zagrali „Procreation of the Wicked” szwajcarskigo Celtic Frostu, a 26 kwietnia w München we Olympiahalle „Skandal im Sperrbezirk” bajerskigo Spider Murphy Gangu.

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza