Meandry Ślonzoków Razem

Andrzej Roczniok – “Sekretarz Śląska” Ślonzoków Razem ogłosił wczoraj w mediach społecznościowych, że Ślonzoki Razem w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystawiają z listy Kukiza Aleksandrę Jelonek.

Oświadczenie to wprawiło wielu Ślązaków w konsternację, gdyż dobrze pamiętają, że to posłowie ugrupowania Kukiz 15 razem z posłami PiS opowiadali się przeciwko uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną, jaka była zakładana w obywatelskim projekcie złożonym w 2014 roku do Sejmu RP. Projekt ten został podpisany przez 140.000 osób.

Tutaj fragment wystąpień posłów Kukiz 15 i PiS:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wiele osób pyta się, po co taka decyzja, skoro z realnymi szansami dostania się do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego woj. śląskie startują już Marek Plura (lista KO) i Łukasz Kohut (Wiosna), reprezentujący także śląskie postulaty, a start kolejnego kandydata z wyłącznie teoretycznymi szansami zyskania mandatu, może jedynie osłabić w/w kandydatury.

Odpowiada znowu Andrzej Roczniok, “Sekretarz Śląska” Ślonzoków Razem:

Czyżby ugrupowanie, które jesienią ubiegłego roku opierało swoją kampanię na hasłach ideowości, przeciwstawiając temu rzekomy koniunkturalizm innych śląskich organizacji, tak szybko zmieniło stery?

Część zarządu członków Ślonzoków Razem odcina się od deklaracji Andrzeja Rocznioka, ale być “za a nawet przeciw” to sprawdzona dewiza w polskiej polityce.

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza