Marcin Musiał: Czy Ślązacy to czarodzieje słowa?

Dziś swoje 50. urodziny obchodzi Tomasz Różycki, w mojej opinii największy współczesny poeta polski – Krynicki, Lipska czy Zagajewski są już nieśmiertelni – Różycki jest jeszcze śmiertelny, ale na najlepszej drodze ku wyjściu poza ten stan.
 
Różycki urodził się i mieszka na Górnym Śląsku, w Opolu. Gdy czytam jego wiersze, to nie mam wątpliwości, że pochodzący z niedalekiej Nysy Max Hermann-Neisse miał rację, pisząc, że “Śląsk zawsze był obdarzony śpiewakami, wizjonerami, marzycielami i poetami. Powietrze nad tą krainą w górach i dolinach jakby przenika ojczyźniana magia, ożywiają je dobre i złe duchy, które pewnym duszom kładą w kołyskę wiano swojej łagodnej lub gorączkowej demoniczności. I tak jak synowie tego kraju zostawali czarodziejami słowa za sprawą ich uskrzydlających i drążących czarów, tak liryka stawała się często tym gatunkiem sztuki, w którym mogli wyrażać swe wizje i odczucia, przekonywająco i poruszająca. (tłum. Wojciech Kunicki)
 
Tomasz Różycki to poeta nadal jeszcze słabo znany, potraktujcie więc ten wpis jako zachętę do poznania jego wierszy – w wydawnictwie a5 ukazał się właśnie kolejny tom jego wierszy, “Kapitan X”.
 
Wiersze Różyckiego to poezja muzyki i światła – każdy z nich ma charakterystyczny muzyczny rytm, często motywem jest światło, symbolizujące nadzieję. Poszczególne frazy jego utworów wchodzą do głowy jak słowa piosenek, czyniąc życie znośniejszym. O co innego miałoby chodzić w poezji? 
Fot. Marcin Musiał
Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza