Książę Donnersmarck powraca

Muzeum w Tarnowskich Górach zaprezentuje wkrótce jedno z ostatnio zakupionych dzieł sztuki. Mowa o „Portrecie Guido Henckel von Donnersmarcka” autorstwa Franza von Lenbacha. To niezwykle cenna pamiątka po jednym z najważniejszych górnośląskich magnatów przemysłowych, a jednocześnie przykład dobrej klasy XIX-wiecznego malarstwa niemieckiego.

Obraz został zakupiony do zbiorów Muzeum już w marcu, ale ze względu na dłuższe zamknięcie instytucji dla zwiedzających spowodowane remontem budynku, prezentację dzieła przesunięto na wrzesień. Obraz będzie prezentowany w ramach wystawy jednego dzieła, noszącej tytuł „Powrót księcia. Franz von Lenbach, Portret Guido Henckel von Donnersmarcka” i czynnej od 5 września do końca 2019 roku. Patronat honorowy nad ekspozycją objął Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech. Wystawie towarzyszy szereg wydarzeń, takich jak wykłady i spotkania, a także tematyczny spacer czy pokaz filmu o górnośląskich arystokratach.

Guido, hrabia Henckel, a od 1901 roku książę von Donnersmarck to jedna z najsłynniejszych postaci w historii regionu. Jego ród przez ponad 300 lat był związany z Tarnowskimi Górami i okolicą. Obraz zakupiony przez Muzeum prawdopodobnie stanowił wyposażenie jednego z miejscowych pałaców, wzniesionego przez Guido Henckel von Donnersmarcka pod koniec XIX wieku w Reptach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tekst i grafiki: materiały organizatora

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza