Konkurs recytatorski po ślōnsku

Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich z siedzibą w Rybniku oraz Zabytkowa Kopalnia Ignacy, zwane dalej Organizatorem zapraszają do udziału w konkursie dla dzieci wieku przedszkolnym oraz uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej. Czerpiąc radość z godki ślōnskij zachęcamy do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich. Treść utworów konkursowych musi być związana z historią, kulturą, architekturą, gospodarką lub przyrodą Górnego Śląska.

Repertuar musi obejmować śląskie wiersze w języku śląskim.

Zgłoszenie można wysyłać do dnia 6.05.2024 r.

Regulamin i szczegóły konkursu oraz materiały promocyjne dostępne są poniżej: https://www.dursmlodzi.org.pl/?page_id=1959

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Edukatorium regionalne: „Na Śląsku, o Śląsku, po śląsku..."

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza