Konferenecja w Pałacu Donnersmarcków: 100 lat obywatelskości

W najbliższy piątek, 9 listopada w Siemianowicach Śląskich, w Pałacu Donnesmarcków odbędzie się Konferencja 100 lat obywatelskości, 100 lecie odzyskania niepodległości. Warto się pospieszyć z rejestracją: zostało jeszcze kilka bezpłatnych wejściówek.

9 listopada, od godz. 9.00, na terenie rewitalizowanego Pałacu Donnesmarcków w Siemianowicach Śląskich odbędzie się Konferencja 100 lat Niepodległości. Podczas tego wydarzenia będzie można wysłuchać otwartych wykładów, wygłoszonych przez prof. Tadeusza Sławka, dr Jana Olbrychta, Piotra Frączaka i dr hab Małgorzatę Myśliwiec. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w dyskusji na temat obywatelskości oraz w warsztatach prowadzonych przez specjalistów.
Organizatorzy zapraszaja również na seans filmu dokumentalnego „Misja Wolnego” w reżyserii Wojciecha Szwieca z wprowadzeniem Konstantego Wolnego – wnuka I Marszałka Sejmu Śląskiego.

Więcej na temat konferencji oraz rejestracja uczestników, na stronie:
http://konferencja100.fundacjastajnia.pl/

Program konferencji:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Przygotowała: Ewa Waszut

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza