Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

W każdą sobotę sierpnia zapraszamy mieszkańców Katowic i okolic na wakacyjne potańcówki. Mamy nadzieję, że na katowickim rynku uda nam się stworzyć atmosferę podobną do tej, która towarzyszy podobnym imprezom na południu Europy i w Ameryce Południowej. Klimatyczne wieczorki taneczne z udziałem DJ’a sprawią, że te wakacje będą niezapomniane.
Poniżej przesyłam harmonogram wydarzeń:
6 sierpnia – muzyka francusko-włoska
13 sierpnia – muzyka latynoska
20 sierpnia – niespodzianka dla uczestników potańcówek
27 sierpnia – na zakończenie wakacji disco lat 80.

Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, o sierpniowych potańcówkach przez Teatrem Śląskim:
“Kilka lat temu przed Teatrem Śląskim postawiliśmy palmy, a to – mówiąc żartobliwie – do czegoś zobowiązuje. Postanowiliśmy więc w wakacje zorganizować coś dla mieszkańców regionu, naszych widzów, zanim ponownie zaprosimy ich we wrześniu do teatru”.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Lato z Muzeum Hutnictwa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza