Katowice: porwoł mobilniŏk. Nagrały go kamery

Policyjōny z Katowic poszukujōm sprŏwcy porwaniŏ mobilniŏka. Chop weszoł do holu jednego z hotelōw i ukrŏd telefōn, co go na chwilã pracownik ôstawiōł na stoliku. Cołke zdarzynie ôstało zaregistrowane bez kamery mōnitoringu. Wszyjske ôsoby, kere majōm informacyje mogōnce pōmōc w ôbsztalowaniu tożsamości sprŏwcy, proszōne sōm ô kōntakt z policyjōnami z Katowic.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do zdarzyniŏ doszło kole godziny 4 nad ranym 20 września 2018 roku w jednym z hotelōw w Katowicach. Sprŏwca wyużōł to, że pracownik bez chwilã niy dŏwoł pozōr, weszoł do holu i wziōn mobilniŏk, co go posiedziciel ôstawiōł na stoliku, a potym wartko wylŏz. Cyna porwanego telefōnu wynosi bez 1100 złotych. Cołke zdarzynie ôstało nagrane bez kamery mōnitoringu. Wszyjske ôsoby, kere majōm informacyje mogōnce pōmōc w ôbsztalowaniu tożsamości tego chopa, proszōne sōm ô kōntakt z policyjōnami z Kōmisariatu Policyje VI w Katowicach pod nr tel. 32 200 38 91, 32 200 38 50, 32 200 25 55 bydź e-mail kp6@katowice.ka.policja.gov.pl. Szandarzi gwarantujōm anōnimowość.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-