„Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Jednoaktówka po śląsku”, który organizuje agencja Imago Public Relations i Katowice Miasto Ogrodów.

Marcin Melon, Monika Kassner, Irek Widera, Michał Musioł, Wojciech Szwiec, Krystian Gałuszka, Aleksander Lubina, Krystian Węgrzynek, Marcin Szewczyk,  Alina Moś-Kerger, Dariusz Dyrda – to tylko niektórzy z laureatów konkursu na jednoaktówkę po śląsku. Dla wielu był to początek profesjonalnego pisania w języku śląskim. – Ogłaszając konkurs, chcieliśmy się przekonać, czy możliwe jest za pomocą śląskiego języka, czy jak chcą inni śląskiej gwary, godki, czy dialektu, wyrażanie emocji, intymnych uczuć, czyli tak ważnej i potrzebnej prawdy emocjonalnej zawartej w dialogach, monologach, a to są przecież najważniejsze składowe każdej formy dramatopisarskiej. I udało się – mówi pomysłodawca konkursu Ingmar Villqist.

Organizatorzy czekają na jednoaktówki do 14 listopada. 10 najlepszych wybierze na początku grudnia jury w składzie: Mirosław Neinert – dyrektor Teatru Korez; Waldemar Szymczyk – dyrektor wydawniczy Imago Public Relations; Ingmar Villqist – dramaturg, reżyser oraz Piotr Zaczkowski – dyrektor Katowice Miasto Ogrodów.

W zeszłym roku nie udało się zorganizować na zakończenie konkursu uroczystej gali w teatrze Korez – organizatorzy nie chcieli narażać zdrowia uczestników. Impreza była transmitowana na żywo w internecie i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym roku planowane jest spotkanie z udziałem publiczności 10 grudnia o godz. 19.00 w Korezie. W tym roku ukaże się także zbiór najlepszych prac z lat 2019/2020. Będzie to podwójne wydanie, ponieważ w zeszłym roku ukazała się książkę tylko w wersji elektronicznej. Nadal jest dostępna na stronie internetowej księgarni Publio, skąd każdy BEZPŁATNIE może ją sobie ściągnąć. Jeśli ktoś woli jednak wersję papierową, w grudniu otrzyma ją podczas gali.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Muzeum Górnośląskie zaprasza do siebie na Noc Muzeów

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.jednoaktowka.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „„Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza