Jastrzymbie: wypadek na Reja

Śledczy z jastrzymbskij kōmyndy klarujōm prziczyny i ôkoliczności wypadku drōgowego, do kerego doszło dzisiej na ul. Reja w Jastrzymbiu. Ze stympnych ôbsztalowań policyjōnōw ruchu drōgowego wynikŏ, iże szofer fiata trzasnōł w 33-latka, co wylŏz prosto pod auto. Poszkodowany z powŏżnymi ranami trefiōł do lazarytu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wypadek trefiōł sie wczorej, zarŏz przed godzinōm 06.00, na ulicy Reja w Jastrzymbiu. Ze stympnych ôbsztalowań policyjōnōw wydziału ruchu drōgowego jastrzymbskij kōmyndy wynikŏ, iże szofer fiata, 53-latowy chop, przi jechaniu w strōnã ulice Wōnglowyj, trzasnōł w 33-latka, kery wylŏz prosto pod wozidło. Poszkodowany chop z powŏżnymi ranami ôstoł przetransportowany do lazarytu. Przekludzōne bez policyjōnōw podszukowanie trzyźwości wykŏzało, iże i szofer, i piechciŏrz byli trzyźwi. Szyrzyj ôkoliczności wypadku ôstanōm wyklarowane w postympowaniu kludzōnym ôd jastrzymbskich śledczych.

Zdrzōdło: KMP Jastrzymbie

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-